Laestadius spred både ord och korn

Korn från hela Norrbotten visade sig ha samma genetiska ursprung. Forskare har hittat kopplingar till väckelsepastorn Lars-Levi Laestadius som kan ha spridit kornet i Norrbotten.

En av fröburkarna med korn odlat i Kvikkjokk 1867.
En av fröburkarna med korn odlat i Kvikkjokk 1867. FOTO: MATTI LEINO

En grupp forskare från Linköpings och Stockholms universitet ville studera påverkan av omfattande missväxt i Norrbotten under 1800-talet. Man ville bland annat se om nödhjälp hade kommit i form av utsäde från andra platser i landet och hur det påverkat kornet.

Gruppen upptäckte att kornprover från ett stort antal olika platser runt om i Norrbotten, var oväntat lika.

”Genetiskt identiska frön”

”När vi analyserade fröerna upptäckte vi att vissa fröer från helt olika platser var helt genetiskt identiska. Där ingick korn insamlat på olika gårdar i Tornedalen men också korn från Norrlands fjällvärld, fågelvägen mer än 30 mil bort. Varför det fanns genetiskt identiska frön på dessa helt olika platser kunde vi inte förstå alls”, berättar Jenny Hagenblad, biträdande professor vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Odlat 1867

Fröburkar med korn finns bevarade, eftersom man ofta hade fröutställningar på 1800-talets lantbruksmässor. Bland fröproverna på Nordiska museet fanns burkar som donerats av ättlingar till Lars-Levi Laestadius, som grundade Laestadianismen.

Han var själv intresserad av lantbruk och uppväxt i Kvikkjokk, men verksam som kyrkoherde i bland annat Karesuando och Pajala. Korn från alla tre orterna visade sig ha samma genetiska ursprung.

”En av de fröburkar vi hade använt innehöll korn odlat i Kvikkjokk 1867, och när vi såg vem som donerat fröna fick vi en första ledtråd. Donatorn var Kvikkjokks kyrkoherde Johan Laestadius, brorson till Lars-Levi Laestadius”, säger forskaren Matti Leino, Stockholms universitet i pressmeddelandet.

Tog utsäde med sig

Jenny Hagenblad skriver att man förstås aldrig kan veta helt säkert, men att man tror att familjen Laestadius har tagit med sig utsäde av korn dit de flyttat.

”Vi tror att Lars-Levi inte bara sörjt för traktens själsliga välfärd utan också påverkat möjligheterna till att nära de kroppsliga behoven”, skriver hon.

Den Laestadianska väckelserörelsen är bland annat känd för fokus på minskat alkoholmissbruk.

LÄS MER: Så brukas marken – gröda för gröda