Läge att marknadsföra våra skogar till svenska befolkningen

Kanske leder den senaste tidens coronakris till att allt fler vill semestra hemma i Sverige. Då är skogen och dess bidrag till god hälsa och avkoppling en verklig resurs, skriver krönikören.

Erik Hjärtfors, entreprenör och företagare inom småskalig träförädling, skriver krönikor i Land Skogsbruk.
Erik Hjärtfors, entreprenör och företagare inom småskalig träförädling, skriver krönikor i Land Skogsbruk. FOTO: MATS P OSTELIUS

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När det krisar hittar vi grundvärden och tar hand om varandra. Just innan coronakrisen bröt ut var jag mitt uppe i planerandet av ett antal aktiviteter kopplat till miljön och klimatet samt skogens sociala värden.

Tanken var och är att se på kommuninnevånarnas möjlighet att minska koldioxidutsläppen och att öppna möjligheten att bli självförsörjande på ett antal livsmedel.

Båda dessa målsättningar får en ny dimension och direkt effekt av pandemin som vi nu är inne i. När vi slutar resa, fabrikerna tar paus och vi eventuellt drar ner på konsumtionen så blir det ett inspel i funderingarna om hur vi ska minska våra utsläpp från cirka tio ton per person till kanske hälften.

Även LRFs roll att samordna alla lantbrukares bidrag till landets livsmedelsförsörjning och att vi alla med egen mark tar möjligheten att odla kommer att bidra.

I Sverige finns cirka 5 000 skogsägare som på något sätt är aktiva i besöksnäringen. Boende, aktiviteter, produktförsäljning med mera bidrar till hållbarhetsmålen ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

När jag lyssnar till stuguthyrare, eventarrangörer och boendeanläggningar så blir det tydligt att det är få avbokningar på stugor för enskilt veckoboende, men desto mer på gruppresor och konferenser.

Jag tänker att vi borde lära oss utnyttja skogen till ökad attraktion och god hälsa. Jag talar naturligtvis bara om några få hektar totalt sett. De områden som skogsägare kanske jobbar lite extra med för att skapa höga sociala värden som kan omsättas i betalningsförmåga av turisterna.

Här är vi långt ifrån klara, vi behöver få in forskningen bland de skogsägare som gjorts och testats i flera decennier, mycket med avstamp ifrån Alnarp, Umeå och andra universitetsorter.

Forskningen pratar bland annat om åtta upplevelsevärden för ökad hälsa: Artrikedom, upplevd rymd, rofylldhet, vildhet, trygg plats att uppehålla sig på, öppen yta, sociala platser med möten och kulturell prägel. Dessa delar är sådant vi alla kan skapa med motorsåg och lite kreativitet.

Jag skulle vilja starta ett nationellt projekt med 100 skogsägare över hela landet som är med och tar del av forskningen och har samma utgångspunkt när vi sedan marknadsför våra skogar till Sveriges befolkning.

Om du är intresserad, ta kontakt med mig så börjar vi ta tag i möjligheten att bidra till landsbygdsutvecklingen, färre långa turistresor för européer samt en stor dos "skogsvitaminer".

Erik Hjärtfors,

Skogsägare och mångbrukare

LÄS MER: ”Vi mångbrukare behöver gå samman”