Lågt elpris pressar vindkraften

Det låga elpriset just nu gör vindkraften olönsam. Många vindkraftsägare står nu utan fasta avtal och börjar bli oroliga. "Det ser inte bra ut, säger Örjan Hedblom på Svensk Vindkraftförening".

Vindkraftsutbyggnaden fortsätter i rekordfart. 2011 byggdes 354 stycken verk, en ökning med 50 verk jämfört med 2010. De senaste åren har cirka 730 lantbrukare investerat i vindkraft. Örjan Hedblom understryker att vindkraft har varit en god affär de senaste åren, men att elpriserna sjunkit kraftigt de senaste månaderna och att 2012 ser osäkert ut.

– Härom veckan låg priset på 0:45 kronor för både el och certifikat men vi behöver 0:60–0:65 för att gå runt. Det går inte att få ihop kalkylen och de som har gjort stora investeringar de senaste två åren har det tufft nu, säger Örjan Hedblom.

År 2011 och 2010 låste vindkraftsägarna priserna högt men när avtalen löpte ut vid årsskiftet var priserna mycket lägre och det finns ingen möjlighet att teckna nya kontrakt.

– Terminspriserna för år 2013 och 2014 är fortfarande mycket låga, säger Örjan Hedblom.

Många vindkraftsägare börjar därför bli nervösa. Särskilt de som lagt vindkraftsinvesteringen i samma korg som lantbruksverksamheten.

– Har du investerat 10 miljoner i vindkraft som ligger i den enskilda firman och det börjar gå åt fel håll, ja då kan det gå riktigt illa, säger Nils Johan Ingvar Nilsson, som arbetar med vindkraftsetableringar på LRF Konsult.

– Helt klart kan många få bekymmer med likviditeten, säger han.

undefined

– De flesta satt ju med bra avtal 2010 och 2011 och har förhoppningsvis en buffert att ta av. Men blir det långvarigt kommer det att bli bekymmer, menar Stefan Johansson.

Läget har fått bankerna att dra öro- nen åt sig för nyinvesteringar.

– Man måste kunna skjuta till pengar från annat håll. Från jordbruket till ex- empel, säger Stefan Johansson.

Prisläget är inte bra nu men Örjan Hedblom är optimist på sikt.

– Men man ska komma ihåg att ett vindkraftverk har en livstid på 20–25 år och att mycket kan hända under resans lopp, säger Örjan Hedblom.

De senaste åren har det skett en kraftig tillväxt inom vindkraft bland LRF:s medlemmar. LRF anser dock inte att man blåst upp vindkraftens möjligheter.

– Nej, det tycker jag inte. Vi har visat på de möjligheter som finns. Men sen ska man naturligtvis veta att det är en investering på en öppen rörlig marknad. Banken ställer ju också hårda krav innan den lånar ut pengar, säger Daniel Ingman marknadsutvecklare för förnybar energi på LRF.