”Landsbygden blir inte bättre med mer urskog”

Det skulle inte bli bättre med mer urskog på landsbygden, färre människor skulle i stället ha svårare att försörja sig. Det skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Då och då kan man i någon tidning läsa ett utfall mot skogsbruket. En skribent verkar ha kommit på villovägar och förfasar sig över att skogen är påverkad av människor. Trots att han åker genom norra Sveriges inland ser han inte mycket urskog. En annan gång kritiseras ett hygge som gör att naturen bytt skepnad.

En sak som ofta är gemensam för de här personerna är att de inte verkar registrera hur människor har det på landsbygden. Om husen är husen i gott skick, om det finns skola och affär i byarna som passeras är inte en relevant fråga. Och det är i sig väldigt talande. För en krönikör från Stockholms innerstad som blir turist i verklighetens landsbygd är människorna som bor kvar på landet en bisak.

Svensk skog ger mycket till landet. Även för en person som bor i stan och inte äger någon skog är den svenska skogen en viktig grund för den ekonomiska standarden han eller hon har. Men den betyder ofta ännu mer för de som bor på landsbygden. Direkt genom att den ger arbete och inkomster till de som jobbar med skog eller är skogsägare. Men också indirekt genom skatteinkomster och behov av olika tjänster på landsbygden.

Det är rimligt att skogsägare och de som vill värna naturen har olika syn på till exempel hur mycket skog som ska brukas. Här finns olika intressen som får mötas i en debatt och till slut får politikerna genom lagstiftning och budgetbeslut fälla avgörandet.

Men det blir naivt i överkant att klaga på att skogen brukas och tro att det inte får några konsekvenser om vi skulle sluta med det. Sanningen är ju att det skulle bli ett radikalt annorlunda och sämre Sverige utan skogsbruket och skogsindustrin.

Ingen ansvarig person ser det naturligtvis som ett alternativ, så därför skulle man kunna glömma krönikörerna som drömmer om att landet skulle vara fullt av urskog. Men det tråkiga är att de sprider en bild av ett skogsbruk som ovarsamt förstör naturen för sin egen vinnings skull. Att skogsbruket har en mycket stor positiv betydelse för hela landet lyfts aldrig fram.

Den här frågan har funnits länge, svenskt skogsbruk har i decennier känt sig missförstått. Man har också genomfört olika kampanjer som förhoppningsvis har betytt en del. Kanske skulle man lägga till att svensk landsbygd inte skulle vara bättre med mer urskog, utan ett ställe där allt färre människor har möjlighet att försörja sig. Skogen håller faktiskt stora delar av Sverige levande.