”Landsbygden kan bli het inför valet”

Stöd i form av pengar i regeringens landsbygdsproposition är bra, men om regelkrångel, byråkrati och myndigheters klåfingrighet undanröjs ökar landsbygdens chans att utvecklas av egen kraft, menar Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Brexit och Donald Trumps valseger blev tankeställare. Människor på landsbygder som inte känt sig sedda av etablissemanget i huvudstäderna fällde avgörandena. Här hemma är Sverigedemokraternas frammarsch - vilket landsbygdsbor starkt bidragit till - något som säkert påverkat andra politiska partier att allt oftare tala om landsbygden. Det betyder att landsbygdsfrågorna mycket väl kan bli heta inför valet.

Härom veckan presenterade regeringen sin landsbygdsproposition. Visserligen har ett uttalande av statsministern på presskonferensen valsat runt i sociala medier ägnat att förringa ambitionen. Där sa Stefan Löfven att stadsbor som kommer ut på landet har glädje av en levande landsbygd. Det uttalandet var ryckt ur sitt sammanhang, och ska nog inte tas till intäkt för att Stefan Löfven har ett stadsperspektiv på landsbygden.

Det finns en hel del goda skrivningar i propositionen. Exempelvis påpekas att de gröna näringarna är centrala för landsbygdens utveckling. Regeringen skriver också att det är angeläget att myndigheterna beaktar konsekvenserna för landsbygden av sina beslut eller åtgärder.

Det förstnämnda borde egentligen vara en självklarhet, men det är ändå bra att regeringen sätter det på pränt. Det senare är mycket viktigt, det är bara att hoppas att det ger avtryck i tydliga instruktioner till myndigheterna.

Ett exempel på myndighetsbeslut som hämmar landsbygdsutveckling är tillämpningen av strandskyddet. I min egen hemkommun vill länsstyrelsen införa 300 meters strandskydd längs hela kusten, mot såväl kommunens som markägares vilja. När LRF Sydost arrangerade ett möte om saken framkom att det inte räcker med detta. Det vittnades om att både kärr och sedimenteringsdammar i inlandet blivit föremål för strandskydd.

Syftet med den strandskyddslag som den första alliansregeringen lade fram var ökad flexibilitet, som skulle medge byggande i attraktiva lägen på landsbygden. I myndigheternas händer blev resultatet oftast det motsatta.

Intentionerna i regeringens landsbygdsproposition är säkert goda. Men de 1,5 miljarder som anslås under två år till olika stöd lär inte förslå långt. Men pengastöd är inte allt. Om hinder i form av regelkrångel, byråkrati och myndigheters klåfingrighet undanröjs ökar landsbygdens chans att utvecklas av egen kraft.