Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 juli 2018

1,2 miljarder i krispaket till lantbrukare

Regeringen avsätter 1,2 miljarder kronor i ett krispaket till det svenska lantbruket. Stödet riktas främst till att ersätta för uteblivna vallskördar.

FOTO: Thomas Adolfsén

Regeringen meddelar under en presskonferens att de kommer avsätta 1,2 miljarder kronor i ett krispaket till det svenska lantbruket.

– Detta är en exceptionell åtgärd i ett exceptionellt läge. Men regeringen och Sverige har de ekonomiska muskler som krävs i kampen mot bränder, hetta och torka, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Riktas till uteblivna vallskördar

I första hand riktas stödet till att kompensera för uteblivna vallskördar och satsningen görs med 460 miljoner kronor för 2018 och 760 miljoner för 2019.

– Stödet riktas till de som drabbas av uteblivna vallskördar eftersom grunden i all djurhållning är att det finns till gång till grovfoder. Bristen innebär en hög risk för nödslakt och är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

400 miljoner till djurbönder

Av de 1,2 miljarderna kommer 400 miljoner att betalas ut under 2018 till producenter av mjölk, nöt och lamm.

Dessutom kommer regeringen att införa sänkta slakteriavgifter med 60 miljoner kronor för 2018 vilket indirekt stärker lantbrukare med djur.

Takbelopp per gård

Stöder för 2018 baseras på antal djur och som mest kan man få 375 kronor per djur, men något lägre belopp för ungdjur och lamm.

Stödet har ett takbelopp per gård på 150 000 kronor.

760 miljoner 2019

Under 2019 kommer ytterligare 760 miljoner betalas ut, även då med fokus på de som drabbats av uteblivna vallskördar.

Då riktas stödet även till växt- och spannmålsodlare som inte kommer att kunna ta del av det stöd som betalas ut 2018, utan endast för 2019.

– För 2019 kommer branschen att vara med i utformningen av stödet och då kan också bli aktuellt att andra lantbrukare ska kunna få del av stödet, säger Magdalena Andersson (S).

Kräver stöd från oppositionen

Regeringen presenterar krispaketet som sitt förslag och kommer förbereda för att det ska inrymmas i den budget som läggs fram i höst respektive under 2019. Däremot har förslaget inte förankrats med oppositionen.

Positiva signalen angående EU-stöd

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) berättar även under presskonferensen att han fått positiva signaler om den ansökan som Jordbruksverket gjort till EU-kommissionen som gäller ökat antal förtida utbetalningar av djur och arealbaserade EU-stöd.

– Jag har fått goda signaler om att ett positivt beslut kan fattas redan i september, säger Sven-Erik Bucht (S).

Inga förhoppningar om EU:s krisfond

Men när det gäller ansökan om krisstöd från EU ser utsikterna sämre ut.

– Där har jag inte så stora förhoppningar. Krisfonden har aldrig öppnats tidigare och det finns begränsade resurser i EU:s budget, säger Bucht (S).

Ytterligare åtgärder

Ytterligare åtgärder som ingår i krispaketet är bland annat subventionerad kreditrådgivning och undantag i registreringen av foderföretagare.

Utöver det tillsätter regeringen utökat stöd till kommunerna för att de snabbare ska kunna fatta beslut om hur man som lantbrukare får använda vatten.

Regeringen meddelar också att Fortifikationeverket beslutat att upplåta all tillgänglig makt för bete till djur.

LÄS MER: M vill se stödpaket till jordbruketLÄS OCKSÅ: Läs mer nyheter om torkan

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen