Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 7 september 2017

1,2 miljarder till landsbygden

Regeringen anslår 1,2 miljarder kronor i höstbudgeten på vad som beskrivs som en historisk satsning på hela Sverige. Service, gröna jobb, företagande och infrastruktur är de bärande delarna.

Enligt ett pressmeddelande kommer regeringen under våren nästa år att överlämna en proposition till riksdagen med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Regeringen betecknar det som historiskt och hävdar att ingen tidigare regering har kraftsamlat på detta sätt för att stärka utvecklingen i landsbygderna.

 Pengarna avsätts bland annat till att förbättra vägar på landsbygden.
Pengarna avsätts bland annat till att förbättra vägar på landsbygden. FOTO: Ann Lindén

För att finansiera den nya den nya landsbygdspolitiken förelår regeringen anslag på 750 miljoner kronor 2019 och 2020. Under 2018 tillförs 197 miljoner kronor för ett flertal satsningar.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar:

– Service och goda levnadsvillkor i hela landet (347 miljoner)

– Gröna jobb i hela landet (253 miljoner)

– Företagande och utbildning i hela landet (410 miljoner)

– Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet (235 miljoner)

Förstärkningen av servicen i landet innebär att tio nya servicekontor ska etableras i socialt utsatta områden och i landsbygdsregioner som saknar sådana kontor.

 Gröna jobb ska premieras i regeringens höstbudget.
Gröna jobb ska premieras i regeringens höstbudget. FOTO: Fredrik Thunberg

Under rubriken gröna jobb pekar regeringen på ett behov av stora insatser gällande exempelvis skötsel av naturreservat, slyröjning och gallring av skog. Pengarna, 253 miljoner kronor, kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt SGU.

Exportcentra och stöd till industrin på regional nivå samt en investering för att förbättra internet i glesbygd är andra förslag, liksom reparation av Göta kanal.

Satsningen på infrastruktur omfattar bland annat förbättrig av vägar och kollektivtrafik i hela landet. En särskild investering görs för förbättring av vägnätet på Gotland.

 Gröna jobb ska premieras i regeringens höstbudget.
Gröna jobb ska premieras i regeringens höstbudget. FOTO: Henrik Dammberg, fri publicering

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen