Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 september 2019

140 grisgårdar väntar ännu på torkstödet

Ungefär 140 grisgårdar väntar fortfarande på full utbetalning av torkstödet. Huvudorsakerna är att Jordbruksverkets platsregister inte är uppdaterat och på svårigheter att beräkna tillväxtplatserna.

 Torksommaren förra året resulterade i kraftigt ökade foderkostnader för animalieproducenterna.
Torksommaren förra året resulterade i kraftigt ökade foderkostnader för animalieproducenterna. FOTO: Cecilia Persson

När torkstödet för grisnäringen presenterades gick Jordbruksverket ut med att det skulle landa på 325 kronor per sugga samt 95 kronor per plats för växande grisar över 20 kilo.

Det visade sig vara alltför optimistiska beräkningar. Stödet blev 300 kronor per sugga och 70 kronor per plats för växande grisar med eventuellt tillägg i efterhand.

Lättast ge stöd för sugga

– Vi ville egentligen inte gå ut med några preliminära siffror men kände ett tryck att göra det, säger Maria Welén, verksamhetsutvecklare på Jordbruksverket.

Stödet för suggor var det minsta problemet eftersom det baserades på utbetalningen av den årliga suggpengen och dessa pengar ska i dagsläget vara bönderna tillhanda.

Platsregister stämde inte

Däremot visade det sig att uppgifterna i det platsregister som finns för landets grisstallar i många fall inte stämde överens med de antal som grisuppfödarna angav i sina ansökningar.

– Platsregistret är inte skapat för stödutbetalningar utan dess huvudsyfte är att användas för smittspårning. Det har inte varit helt uppdaterat, konstaterar Maria Welén.

Dessutom uppstod svårigheter i att beräkna antalet tillväxtplatser över vilka det inte finns något register över huvud taget.

Instruktionen ändrades

Första instruktionen från Jordbruksverket var att lantbrukaren skulle summera antalet tillväxtplatser och dividera med tre. Kvoten skulle motsvara andelen grisar över 20 kilo vilken var gränsen för att räknas som växande gris.

Men när det senare framgick att modellen skulle generera en alltför hög kostnad kom en ny beräkningsmetod som utgår från antalet producerade smågrisar.

Nästan bara gris återstår

I dagsläget återstår ungefär 150 torkstödsärenden varav cirka 140 rör grisgårdar. Resterande finns på fjäderfäsidan.

– Det våra handläggare arbetar med nu är att ta in kompletteringar och föra ett resonemang med berörda lantbrukare för att förstå hur just den gårdens produktion ser ut och hur beräkningarna är gjorda, säger Maria Welén.

En miljard i torkstöd

Hon kan inte ange någon tidpunkt när samtliga torkstöd kommer att vara utbetalade.

Totalt omfattade torkstödet från början 24 500 ansökningar och ett totalt belopp på 1,08 miljarder kronor att fördela.

LÄS MER: Så fördelas torkstödet mellan djurslagen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen