Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 september 2018

4 av 10 bönder har grovfoderbrist i vinter

Var tredje djurbonde har tankar på att minska antalet djur på grund av grovfoderbrist. Det visar en nationell enkät från LRF som besvarats av drygt 4 000 lantbrukare.

 Torkan slog hårt mot förstaskörden, ännu värre mot andraskörden. Nu hoppas lantbruket på en skaplig tredjeskörd.
Torkan slog hårt mot förstaskörden, ännu värre mot andraskörden. Nu hoppas lantbruket på en skaplig tredjeskörd. FOTO: Marie Henningsson

Mer än halva spannmålsskörden har torkat bort i sommar för 50 procent av de svenska lantbrukarna. Endast 1 av 10 bedömer att skördenivån för spannmål ligger över 75 procent av normalskörd.

LRF:s enkät om skörd och foder har gått ut till medlemmar i samtliga regioner, förutom Jönköping och Gotland som skickade ut egna enkäter i början på augusti.

LÄS MER: Sifo-undersökning: Så har torkan påverkat väljarna

”Läget är allvarligt”

– Det här bekräftar att 2018 blir ett extremt svagt skördeår. Vill vi ha svensk mat även i framtiden så måste konsumenterna och hela livsmedelskedjan hjälpas åt. Läget är allvarligt, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Drygt fyra av tio bönder uppger sig ha stor brist på grovfoder inför hösten. Även om höstregn medför en bra tredje vallskörd så uppger nästan var fjärde djuruppfödare att de får svårt att komma upp till mer än 50 procent av sitt grovfoderbehov.

Även lantbrukare utan djur har drabbats hårt. 48 procent uppger att de fått en spannmålsskörd som är lägre än 50 procent av normalskörd.

LÄS MER: Grovfoderbrist i Jönköping

Behöver fler betande djur

– Det finns en påtaglig risk att vi kan förlora många företag i en av våra viktigaste näringar. Svensk djuromsorg är bäst inom EU och har lägst antibiotikaförbrukning. Företagarna inom det gröna näringslivet skapar förutsättningar för jobb på landsbygden och förser städerna med mat. Naturvårdsverket har fastslagit att vi behöver fler betande djur för att nå upp till miljömålen om biologisk mångfald. Konsekvenserna av torkan är alltså i högsta grad ett klimat-, konsument- och samhällsproblem. Om vi vill bibehålla dessa viktiga värden behöver vi göra gemensam sak i det här besvärliga läget, säger Palle Borgström.

 ”Det finns en påtaglig risk att vi kan förlora många lantbruksföretag” säger Palle Borgström, LRF:s riksförbundsordförande.
”Det finns en påtaglig risk att vi kan förlora många lantbruksföretag” säger Palle Borgström, LRF:s riksförbundsordförande. FOTO: Marie Henningsson

Tre avgörande åtgärder

LRF analyserar nu siffrorna närmare, men redan står det klart att det finns tre avgörande åtgärder för att klara den extrema situationen:

* Höja marknadspriserna snabbt. Bonden behöver få bättre betalt för produkterna. Görs det så undviks utslaktningar och framtidstron stärks.

* Lantbruksbranschen måste jobba vidare med olika lösningar på grovfoderbristen och den låga inhemska spannmålsskörden behöver kompletteras med import. Annars blir foderprisutvecklingen ohållbar och äventyrar ekonomin för stora delar av svenskt jordbruk.

* Snabb hantering av utbetalningarna för 2018 och 2019 års krisstöd. De utlovade 1,2 miljarderna i extra nationellt krisstöd måste betalas ut skyndsamt.

LÄS MER: Då fattas beslutet om krisstödet

Relaterade artiklar

Till toppen