Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 mars 2019

5 snabba tips inför SAM-ansökan

Per-Ola Frisell, affärsrådgivare och ansvarig för EU-rådgivning, på LRF Konsult, ger fem snabba råd inför Sam-ansökan.

 Per-Ola Frisell, affärsrådgivare och ansvarig för EU-rådgivning, på LRF Konsult.
Per-Ola Frisell, affärsrådgivare och ansvarig för EU-rådgivning, på LRF Konsult. FOTO: LRF Konsult

Gårdsstödet och förgröningsstödet

Inget nytt förutom att trädesperioden har förlängts med en månad till den 15 augusti. Kolla att du uppfyller förgröningsvillkoren avseende antal grödor och ekologisk fokusareal. I Sam Internet trycker man på knappen förgröningsstöd och då får man upp en grön bock eller ett rött kryss och vet på så vis om villkoren är uppfyllda.

Stödrätter

Stödrätter som inte nyttjats på två år dras in till nationella reserven. Sälj överskottet, men sälj bara stödrätter om du har minskat din areal på eget initiativ, inte för att du fått minskad betesmarksareal vid en kontroll.

Ny betesmark

Många tog förra sommaren i bruk betesmark som stått oanvänd i flera år. Om du vill fortsätta att ha betesdjur på den så ska du lägga till skiften på din blockkarta. Glöm då inte att kryssa i att du söker stödrätter för ny betesmark ur den nationella reserven. Du riskerar ingenting med att föra till ny betesmark eftersom länsstyrelsen ska godkänna den innan man får beslut om stöd och stödrätter. För att få betesmarken godkänd får den inte vara igenväxt och där ska finnas en grässvål med fodervärde.

Avvikelser på grund av torka

Om det vid kontroll visar sig att man har avvikelser som beror på förra sommarens torka ska man inte få avdrag eller sanktioner på stödet. Men du slipper inte sanktionerna per automatik utan måste påtala för länsstyrelsen vad avvikelserna beror på, helst innan du fått en kontroll.

Kompensationsstödet

Räkna fram din djurtäthet i djurenheter per hektar. Vilken djurtäthet som krävs beror på vilket kompensationsstödsområde du tillhör. Att hamna på fel sida om en djurtäthetsgräns kan betyda mycket stor skillnad i ersättning.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen