Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 mars 2014

88 getter felaktigt omhändertagna

88 getter i Skåne omhändertogs vid en djurskyddsinspektion i november. Men beslutet var felaktigt, enligt en dom i Förvaltningsrätten. Nu anklagar djurägaren bland annat djurskyddsinspektörerna för djurplågeri i samband med omhändertagandet.

Det var i november 2013 som länsstyrelsen beslutade att omedelbart omhänderta 88 getter på en gård i mellersta Skåne. Innan dess hade fyra djur avlivats direkt på platsen och flera påträffats döda. Myndigheten bedömde det som utsiktslöst att djurägaren skulle åtgärda orsakerna till djurens lidande, vilket angavs som skäl för att omhänderta resterande djur.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att djur avlivades på grund av lidande. Däremot finner domstolen inga skäl att bedöma det som utsiktslöst att brister i djurhållningen skulle kunna åtgärdas av djurägaren. Dessutom hade djurägaren försökt behandla sjuka, och senare döda, getter med avmaskningsmedel. Samma behandling visade sig senare ha gott resultat under omhändertagandet. Omhändertagandet och bortforslandet av de 88 getterna var därför onödigt, fastslår domstolen.

Djurägaren är i dag starkt kritisk till hur djuren omhändertogs. Utöver allmän vårdslöshet uppges djurtransporten ha överlastats rejält, bland annat med högdräktiga getter, vilket inte är tillåtet. Dessutom ska en get ha anlänt till mottagningsplatsen med bakåtvridet huvud, något som intygats av veterinär.

– De ansvariga för omhändertagandet kan ha gjort sig skyldiga till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen. Jag ska sätta mig ner med min huvudman och gå igenom detaljerna noga. Vi planerar att lämna in en begäran om brottsutredning hos åklagare, säger djurägarens juridska ombud Anette Cedergren till lantbruk.com.

Anette Cedergren är glad över Förvaltningsrättens dom som hon anser går i djurägarens favör.

– Men det hade aldrig behövt gå så här långt. Hade man satt sig ner i lugn och ro och pratat igenom situationen hade man kunna hitta en lösning. Min huvudman är inte farlig, varken för människor eller för djur, säger hon.

Relaterade artiklar

Till toppen