Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 mars 2019

Advokaten om domen i Slussenmålet: ”Svepande och otydlig”

Domen i Slussenmålet blev en motgång för lantbrukarna, som bara får en tiondel av skadebeloppet som de yrkat på.

I en kommentar kritiserar lantbrukarnas advokat Fredrik Bonde domslutet för att vara både svepande och otydligt.

 Domen i Slussenmålet innebär att lantbrukarna bara får en tiondel av skadebeloppet de yrkat på. I en kommentar kritiserar lantbrukarnas advokat Fredrik Bonde domslutet för att vara både svepande och otydligt.
Domen i Slussenmålet innebär att lantbrukarna bara får en tiondel av skadebeloppet de yrkat på. I en kommentar kritiserar lantbrukarnas advokat Fredrik Bonde domslutet för att vara både svepande och otydligt. FOTO: Istock/ Landahl Advokatbyrå

Mark- och miljödomstolen gick alltså helt och hållet på Stockholms stads linje och dömde ut ersättning med de runt 40 miljoner kronor som staden medgett. Det motsvarar ungefär 1/10 av det skadebelopp som lantbrukarna hade yrkat för den förväntade skada som höjningen av Mälarens vattennivå skulle innebära för jordbruksverksamheten.

Domstolens beslut är inte övertygande

Advokat Fredrik Bonde, som företräder ungefär hälften av de lantbrukare som ingår i det så kallade pilotmålet, är mycket missnöjd med Mark- och miljödomstolens besked. Kritiken för han fram i ett pressmeddelande.

– Domen är ordmässigt mycket vidlyftig, närmare 240 sidor lång. Mitt spontana intryck är emellertid att de redovisade bedömningarna är mycket svepande och otydliga. Domstolen har inte på ett övertygande sätt redovisat varför man lagt Stadens ersättningsmodell till grund för sina bedömningar framför den modell lantbrukarna lagt fram.

”Beklagligt”

Även Maria Holmgren på LRF Konsult, som företräder nio av markägarna, är negativt inställd till beskedet.

– Mark- och miljödomstolens har i princip gått på Stockholms kommuns linje vilket är beklagligt. LRF Konsult har sedan ett flertal år kämpat för sakägarnas rätt till ersättning, men nu har domstolen kommit fram till att erbjudna ersättningar är godtagbara i pilotmålen. Vi ska nu överlägga med våra huvudmän för att se hur vi går vidare efter domen, säger Maria Holmgren.

Prövningen ett pilotmål

Målet har gällt ersättningsanspråk beträffande 15 lantbrukare, med ytterligare cirka 650 lantbrukare som väntar på att få sina ersättningsanspråk prövade. Därför har domstolen valt att lägga upp prövningen som ett pilotmål för att ha som grund för att underlätta skaderegleringen för de väntande lantbrukarna.

Domstolen vill spara tid

– Domstolen har gjort det mycket enkelt för sig. Innebörden av den ”vägledande princip” domstolen gett är: ”Godta Stadens ersättningserbjudande! Då slipper ni en vidlyftig domstolsprocess och domstolen slipper att lägga mer tid åt att bestämma ersättning för skadad åkermark runt Mälaren”. Jag får alltså uppfattningen att domstolens ambition varit att slippa pröva de kvarvarande lantbrukarnas ersättningsanspråk, framför att ge de prövade lantbrukarna en skälig ersättning. Det imponerar inte på mig, säger Fredrik Bonde.

Nu ska ombuden i målet analysera mark- och miljödomstolens domskäl och ha en överläggning med huvudmännen den 27 mars. Tidigast då tas beslut om överklagande.

LÄS MER: Lantbrukarna förlorade i SlussenmåletLÄS MER: LRF Premium – ”Känns som om lantbrukarkåren fördummas”

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen