Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 oktober 2017

Afrikansk svinpest sprider sig i Europa

Den 11 september höll den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca Pig Meat ett extrainsatt möte i Bryssel. Orsak: den afrikanska svinpesten som nu sprids i Europa och som hotar fläskköttsexporten till Kina och Japan.

FOTO: SLU

Copa-Cogeca Pig Meat har tidigare uppmanat EU-kommissionen att agera för att stoppa den afrikanska svinpestens framfart, men utan önskat resultat. Därför anordnade organisationen ett extrainsatt möte för att diskutera den – vad de kallar – oroväckande situationen.

Under mötet diskuterades hotet om fortsatt smittspridning med utslagning av hela besättningar och ekonomiska förluster för lantbrukaren som följd, men också ett annat övergripande och dagsaktuellt hot. Representanter från den europeiska boskap och kötthandelsunionen, UECBV, framhöll att hela EU riskerar att drabbas av exportstopp till tredje land så som Kina och Japan.

Hinder för handeln

UECBV framhöll att den allvarliga virussjukdomen redan utgör ett hinder för handeln inom EU och tydliggjorde för risken att länder som Kina och Japan ska bedöma EUs medlemsländer som ett enda land är överhängande. Med en sådan tolkning kan bristande livsmedelssäkerhet i ett enda av EUs medlemsländer resultera i exportstopp för hela EU.

Afrikansk svinpest i Europa

Redan på 1960-talet rapporterades fall av Afrikanska svinpest (ASF) i Spanien, Portugal och Sardinien. Det tog sedan lång tid att bli fri från sjukdomen. 1993 blev var ASF bekämpad i Portugal och 1995 var även Spanien fritt från ASF. I Sardinien finns sjukdomen fortfarande och förekommer då och då i enstaka fall.

1985-1986 rapporterades utbrott i Belgien och Nederländerna, men spridningen stoppades snabbt och sjukdomen utplånades.

För 10 år sedan, 2007, rapporterades fall av ASF i Georgien. Det var första gången sjukdomen påträffades i den delen av Europa.

Källa: OIE

Ett exportstopp till Kina skulle vara mer förödande för svenska grisbönder än det embargo som Ryssland lade 2014. Det menar Margareta Åberg, vice ordförande i Copa-Cogeca Pig Meat, och en av dem som var på plats under mötet i Bryssel för att värna svenska lantbrukares intressen. Genom embargot 2014 stoppades exporten av 3,9 miljoner ton griskött per år från EU vilket resulterade i en svår lågkonjunktur för grisnäringen.

 Margareta Åberg.
Margareta Åberg. FOTO: Johanna Norin

– Vi har en stark hemmamarknad sedan ett par år, men är i grunden mycket beroende av övriga EU. Om inte till exempel Tyskland och Danmark klarar av att exportera sitt överskott, som i detta fall går till Kina, kommer dessa produkter tryckas ut på EU-marknaden. Det skulle leda till förödande prisfall för våra grisbönder, säger hon.

Afrikansk svinpest

Vildsvin kan bära på viruset utan att visa några tecken på sjukdom. Viruset finns i kroppsvätskan hos infekterade djur. Smittan kan överföras via blodsugande eller bitande insekter, färstingar, ytor, fordon, kläder, redskap eller personer som kommit i kontakt med smittade djur eller deras kroppsvätskor. Afrikansk svinpest kan också spridas via troféer eller charkuterier av smittade djur.

Allvarliga fall av sjukdomen karaktäriseras av hög feber och död inom 2-10 dagar. Dödligheten kan nå upp till 100 procent.

Kliniska symtom kan vara:

• minskad aptit

• nedsatt allmäntillstånd

• blödningar i huden på öron, buk och ben

• problem med luftvägarna

• kräkningar

• inre blödningar resulterande i blödningar från tryne och ändtarm

• diarré

Källa: OIE (Världsorganisationen för djurhälsa)

Ökad säkerhet

Vid mötet beslutade representanter från Copa-Cogeca Pig Meat och UECBV att skicka en uppmaning till hälsokommissionär, Vytenis Andriukaitis. I den ska kommissionen uppmanas att öka biosäkerheten på gårdsnivå, införa tydligare regler kring handel och transport av grisar, införa krav på blodprov vid slakt vid behov, samt initiera ett massivt informationspaket för jägare angående troféer.

– Det här är en sjukdom som kan spridas långt och fort med människans hjälp. Det har vi just sett exempel på i Tjeckien. Jag hoppas att svenska myndigheter inser vilken fara vi står inför. Lantbrukare över lag är väldigt oroliga och man vill se större krafttag, säger Margareta Åberg.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen