Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 maj 2018

Äganderätten höjde temperaturen på LRF-stämman

Årets LRF-stämma blev lugn och stillsam, men på några punkter hettade diskussionerna till.

FOTO: Ann Lindén

1. Hot mot och inskränkningar i ägande- och brukanderätten kan få markägare att se rött. Därför blev debatten livlig när frågor om nyckelbiotopsinventeringen, fjällnära skog och grön infrastruktur kom på tal. Flera vittnade om att de känner sig helt rättsosäkra. På tisdagseftermiddagen undertecknade också samtliga LRF:s regionordförande tillsammans med skogsägarföreningarna en budkavle för stärkt äganderätt, frihet och ett hållbart skogsbruk.

– Många skogsägare vill värna naturvärdena i sin skog, men det här har gått helt över styr, sa Bengt Halvarsson, LRF Dalarna och fick medhåll av stämman.

Viltskador på grödor

2. Kontakter med och kontroller av myndigheter var ett annat ämne som höjde temperaturen i den redan varma stämmolokalen. Flera vittnade om att de kände sig jagade av myndighetsutövare som inte förstår villkoren för djurhållning och växtodling.

– En av myndighetsutövarnas viktigaste uppgifter är att vara möjliggörare i stället för överprövare, ansåg Patrik Olsson från LRF Värmland.

3. Viltfrågorna gjorde också comeback på stämman, efter att ha legat lågt i några år. Det är tydligt att det ökande antalet vilt ställer till med skador på både grödor och tamdjur.

– En viltstam i balans är en resurs, medan en viltstam som spårar ur är miljöförstörelse, sa Hans Ramel, LRF Skåne.

”Ungdomarna LRF:s främsta tillgång”

4. De tre representanterna för LRF Ungdomen gjorde sig hörda på stämman. Vid motionsbehandlingen höll de på att få stämman med på att LRF ska ta fram nya sätt att föryngra brukandet i det gröna näringslivet. Men efter votering röstades förslaget ned. Den första dagen gick det däremot bättre, när ungdomarna fick med ett tillägg i strategidokumentet Vägen till visionen. I det står bland annat att ungdomarna är ”LRF:s främsta tillgång och vägvisare in i framtiden”.

– Det är bra att de vill ta plats. Men ett sådant tillägg är förpliktigande, kommenterade förbundsordförande Palle Borgström.

LENA JOHANSSONS BLOGG: ”Bonden betydelsefull för demokratin””Hur klarar vi oss om kriget kommer?”Vådan av att vara för politiskt korrekt

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen