Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 mars 2018

Äggproducenter kräver ursäkt från Lantmännen

En policytext hos Lantmännen om ägg har skapat en djup förtroendekris mellan koncernen och landets buräggsproducenter. Efter en artikel på landlantbruk.se har texten ändrats, men producenterna är långtifrån nöjda.

 Per Lindahl, ordförande i Lantmännen.
Bild 1/2 Per Lindahl, ordförande i Lantmännen. FOTO: Anders Ingvarsson
 Axel Lagerfelt spannmålsodlare äggproducent Tolefors gård i Östergötland. Lantmannens tävling Maltkornsmästaren 2018.
Bild 2/2 Axel Lagerfelt spannmålsodlare äggproducent Tolefors gård i Östergötland. Lantmannens tävling Maltkornsmästaren 2018. FOTO: Anders Fällman

– Det har varit ett antal olyckliga omständigheter och det är bara att från vår sida be om ursäkt för att det blev fel. Vi har lärt oss att vi måste vara noggrannare i sättet att kommunicera, säger Per Lindahl, som är Lantmännens ordförande.

Reagerade starkt

Land Lantbruk rapporterade i förra veckan på nätet om buräggsproducenten Michael Liedberg utanför Vara som reagerat starkt mot den tidigare policytexten på Lantmännens webbplats. Där stod bland annat att ”Ett steg i vårt arbete med ansvar för djurvälfärd är att välja ägg från frigående höns, inomhus och utomhus, i vår livsmedelsproduktion.”

  • All äggproduktion godkänd

Vidare konstaterades att Lantmännens bageriverksamhet i Sverige använder ägg enbart från frigående höns, och att målet är att den bageriverksamhet som bedrivs i mer än 20 andra länder ska ha gjort den omställningen senast 2025.

Michael Liedberg dömde ut formuleringarna och pekade på att all äggproduktion i Sverige är godkänd enligt gällande regler. Det är inte Lantmännens sak att värdera ett visst produktionssystem, ansåg han.

Ändrade texten

Lantmännens medlemschef Anna Carlström sa att policyn inte ska uppfattas som att hela koncernen tar ställning för ägg från frigående höns.

Fakta: Den svenska äggmarknaden

– Vid årsskiftet 2017-2018 var fördelningen av värphönsplatserna i Sverige 68,1 procent frigående utomhus, 3 procent frigående utomhus, 12,3 procent inredd bur och 16,6 procent ekologiska.

– Cirka 10 procent av ägginvägningen under fjolåret var ägg från inredd bur.

– För ägg från inredda burar och för ägg från frigående höns sjönk avräkningspriset i fjol med 9 öre. För ekologiska ägg sjönk avräkningspriset med 29 öre.

Källa: Svenska Äggs verksamhetsberättelse 2017

Kort efter Land Lantbruks artikel ändrades texten. Nu står det att ”Lantmännen står bakom alla svenska äggproducenter som har en lagenlig produktion med hög kvalitet och gott skydd för djurvälfärd.”

Frigående ägg i livsmedel

Däremot kvarstår budskapet att Lantmännen för att möta marknadskrav använder ägg från frigående höns i livsmedelsprodukterna.

– Vi har pratat med olika delar av styrelsen. Det har också skickats ut ett brev från Lantmännen där de beklagar det hela och tycker att det var en olycklig formulering, säger Axel Lagerfelt, ordförande för Svenska Ägg, om den ursprungliga texten.

”Lite mer diskussion”

Han bedömer att konflikten inte är utagerad.

– Den har skapat ett litet hack i förhållandet och riktigt utagerad blir den väl aldrig. Men vi får se det här som en start att kommunicera mer. Jag tror inte att buräggsproducenterna är nöjda med det svar de har fått och det kommer nog krävas lite mer diskussion innan vi är färdiga, en diskussion som inte behöver föras med stridsyxan i högsta hugg.

Känslig fråga

Land Lantbruk har varit i kontakt med flera producenter som har höns i inredda burar. De är fortsatt mycket kritiska till Lantmännen, men frågan är känslig och de vill därför inte träda fram med namn.

– Lantmännen ger inget tillfredsställande svar på sin hemsida. Vi vill att koncernen gör ett kraftfullt officiellt avståndstagande från tidigare formuleringar. Vi vill ha tydligare upprättelse, säger en av dem.

Kontakt med Djurens rätt

En återkommande synpunkt är att Lantmännen som bondeägd kooperation måste ta ansvar för svenska mervärden utan att favorisera något produktionsslag. Det finns också starka invändningar mot att Lantmännen i fråga om ägg har haft kontakt med Djurens rätt.

Förstår kritiken

Lantmännens ordförande Per Lindahl driver själv äggproduktion, men med frigående höns. Han har förståelse för kritiken.

– Det var tråkigt att den texten formulerades som den gjorde. Den kunde läsas som om vi tog ställning för en produktionsform framför den andra och så är inte fallet. Vårt agerande styrs av krav från kunderna.

Producenterna är inte nöjda med Lantmännens åtgärder hittills. Hur ser du på det?

– Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga, både genom ändringen av texten på hemsidan och det brev vi har skickat till producenterna. Dessutom blev det en olycklig sammanblandning med Djurens rätt som snappade upp detta.

Läs mer: ”Lantmännen verkar inte tänka på vilka som äger dem”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen