Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 februari 2018

Alliansen hoppar av landsbygdsproposition

Alliansen har bestämt sig för att hoppa av förhandlingarna med regeringen om en landsbygdsproposition. Det saknas konkreta åtgärder säger Kristina Yngwe (C).

 Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centern.
Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centern.

Motivet för Centern är att partiet behöver se fler förslag för landsbygden som är konkreta:

– Jag känner att det som förväntas runt om i landet är konkreta åtgärder så att det verkligen händer något, sade partiets landsbygdspolitiske talesperson Kristina Yngwe (C), till TT, i lördags.

Bakgrunden till förhandlingarna är att landsbygdskommittén för ett år sedan lade fram ett betänkande för en långsiktig och sammanhållen politik för landsbygden.

Enades om förslag

Efter det enades riksdagspartierna i kommittén enades också om 75 förslag för att förbättra sysselsättning, företagande och statlig service på landsbygden.

Målet var från regeringens sida att lägga fram en landsbygdsproposition senare i vår som skulle vara baserad på betänkandet.

För en vecka sedan informerade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) övriga partier, vilket har fått Alliansen att säga nej till fortsatta förhandlingar.

Går in i förhandlingar

Centern anser att propositionen är för vag, med mest långsiktiga mål och visioner. De 75 förslagen finns det redan en överenskommelse om.

Regeringen avser nu att gå in i nya förhandlingar för att få till stånd en inriktningsproposition, där så många av de 75 förslagen ska vara med.

Från Centerns sida avser man att rösta ja till de mål som landsbygdskommittén har föreslagit. Bucht beklagar avhoppet, men säger att propositionen ska läggas fram ändå, med förhoppning att undvika politisk pajkastning om politiken på landsbygden.

– Landsbygden har varit försakad under en lång tid av olika regeringar och det är viktig att kunna samlas kring en landsbygdspolitik, säger Bucht till TT.

Vill nå enighet

Oavsett om man har olika uppfattningar om förslag och inriktning bör man kunna enas om långsiktiga mål, anser han.

Tidigare har regeringen anslagit 1,9 miljarder kronor de kommande åren för att finansiera förslagen i propositionen.

Förslag från Landsbygdskommittén

Den 4 januari 2017 presenterade kommittén presenterade sitt betänkande.

Bland förslagen, främst inriktade på sysselsättning, företagande och service till landsbygden ingår 75 förslag. Bland annat så föreslås ett näringslivspaket till kommuner med stora utmaningar.

Utökad utbyggnad av bredband före 2025 samt ökad nivå för samhällsomfattande tjänster. Ökad samverkan mellan lärosäte och kommuner för att höja kompetensnivån i hela landet.

Landsbygdslån för att gynna flera bostäder. Säkerställande av finansiering av välfärdstjänster i kommunernas regi. En samlad serviceorganisation för myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten för att få till stånd en ökad statlig närvaro. Uppemot 10 000 jobb i stat och myndigheter ska omlokaliseras till landsbygden. Vidare så föreslås en utveckling av landsbygden genom åtgärder som ska underlätta för det civila samhället.

Källa: Landsbygdsnätverket

LÄS OCKSÅ: ”Regeringen väljer fel väg i klimatomställningen”

Relaterade artiklar

Till toppen