Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 juni 2017

Allt större område med vattenbrist

Läget för grundvattnet är fortsatt allvarligt i stora delar av landet och nivåerna har sjunkit ännu mer på flera håll.

FOTO: Mostphotos

Situationen är som allvarligast i Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin för grundvatten har nivåer mycket under de normala för årstiden. Där, och i stora delar av landet, har vattennivåerna sjunkit medan de har stigit i norra Norrland och längs västkusten.

– Grundvattennivåerna är fortsatt låga för årstiden så läget är allvarligt och vi kan förvänta oss fortsatt sjunkande grundvattennivåer i stora delar av landet, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU i en intervju på sgu.se.

Under eller mycket under normalt

Även nivåerna i de små magasinen har sjunkit, med cirka 20 centimeter på många ställen i landet. Stora delar av södra Sverige har grundvattennivåer under eller mycket under det normala för årstiden. Däremot har Västra Götaland, Skåne, Blekinge samt Öland och Gotland nivåer nära de normala. Längs västkusten är nivåerna över de normala. Mellersta och norra Norrland har nivåer nära eller över de normala för årstiden.

FOTO: Kartor:SGU

När Land Lantbruk talade med Bo Thunholm i slutet av maj var han redan då orolig för läget:

– Det krävs en hel del nederbörd bara för att fukta marken nu och väldigt stor nederbörd för att bilda grundvatten. Det kommer bli problem för de 1,2 miljoner svenskar med eget vatten, till exempel lantbrukare med akut behov av en stor mängd vatten. Det kan innebära sinande brunnar eller att en djupt borrad, låglänt brunn kan ta in saltvatten. Kommuner kan komma att bli tvingade att använda tankbilar för vattenförsörjningen, sa han då.

Se om sin brunn

Han tyckte även att lantbrukare borde fundera på om det varit problem med vattenförsörjningen tidigare om åren.

– Då finns det anledning att följa utvecklingen väldigt noga och kanske även fundera på en ersättningsbrunn. Annars kan det vara bra att rensa i brunnen för att förbättra inflödet, sa han.

Läs mer: Vattenbrist hotar i sommar

Nu i slutet av juni är läget i de stora grundvattenmagasinen det att nivåerna ligger under eller mycket under de normala i större delen av landet. Norra Norrland har dock grundvattennivåer nära eller över de normala.

– De delar av landet som är mest berörda är Götaland, Svealand och Södra norrland, där vi på många håll har rekordlåga nivåer för årstiden. Vi kan knappast förvänta oss en förbättring under den närmaste tiden, utan det mest troliga är att vi får fortsatt sjunkande grundvattennivåer under sommaren och en bit in på hösten.

– Problemet gäller framför allt de stora grundvattenmagasinen som är aktuella för den kommunala grundvattenförsörjningen, säger Bo Thunholm.

Stora och små magasin

Många kommuner får sitt grundvatten från stora magasin, som reagerar långsamt på nederbörd och där det tar flera veckor innan grundvattenytan höjs. Därför kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas beroende på lokala förhållanden.

De låga grundvattennivåerna i små magasin bedöms påverka många som har egen brunn. De flesta som har en egen borrad eller grävd brunn får sitt vatten från små magasin, som reagerar snabbare på nederbörd, vilket innebär att grundvattenytan höjs snabbt när det regnar.

Regeringen satsar 200 miljoner

På grund av problemet med sjunkande vattennivåer har regeringen nu beslutat att satsa 200 miljoner i höstens budget för att förebygga torka och kartlägga grundvattnet i utsatta områden.

LÄS MER: Ny tjänst ska hjälpa vid vattenbrist

Den största delen av pengarna ska satsas på att stärka landskapets eget förmåga att buffra vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker. Medlen ska sedan kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort.

Naturvårdsverket kommer även att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi där frågan om risken för torka får särskild betydelse.

Vidare får den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA mer pengar för att kunna arbeta långsiktigt.

Läs mer: Vattenbrist hotar i sommarNy tjänst ska underlätta vid vattenbrist

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen