Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 mars 2017

Älvräddare och tjänsteman

På tjänstetid leder Nils Leine arbetet i Kammarkollegiet med att kräva nya tillstånd för småskalig vattenverksamhet. Privat sympatiserar han med Älvräddarna, en förening vars högsta prioritet är att riva ut de små vattenkraftverken.

Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson vill inte uttala sig specifikt om den kritik som riktas mot advokatfiskal Nils Leine, som arbetar med tillståndsärenden för småskalig vattenkraft samtidigt som han privat sympatiserar med en organisation som vill riva ut denna verksamhet.
Bild 1/2Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson vill inte uttala sig specifikt om den kritik som riktas mot advokatfiskal Nils Leine, som arbetar med tillståndsärenden för småskalig vattenkraft samtidigt som han privat sympatiserar med en organisation som vill riva ut denna verksamhet. FOTO: Johanna Norin
Bild 2/2 FOTO: Mostphotos

Nils Leines uppenbara kopplingar till "motståndarsidan" har länge varit en snackis bland dem som arbetar med småskalig vattenkraft. Redan i mars 2012 gjorde en vattenkraftsägare en JO-anmälan om delikatessjäv mot Leine, men utan att några åtgärder vidtogs.

Representerar Kammarkollegiet

I anmälan konstaterades att Nils Leine är medlem i föreningen Älvräddarnas Facebookgrupp och hur han på forumet sprider länkar och deltar i diskussioner. Leine har varit en återkommande gäst på olika typer av offentliga möten som bland annat Älvräddarna anordnat och då som representant för Kammarkollegiet.

Vattenkraftsägare som varit med på mötena har kunnat bevittna hur Nils Leine och Älvräddarnas ordförande Christer Borg har en mer eller mindre gemensam power point-presentation. Sedan JO-anmälan gjordes för fem år sedan har Nils Leine bekräftat att han sedan ungefär tio år tillbaka också är betalande medlem i Älvräddarna.

Emot småskalig vattenkraft

Älvräddarna bildades – som namnet antyder – för att stoppa utbyggnaden av vattenkraft i orörda älvar. Efter att föreningen ett tag varit så gott som insomnad har den under Christer Borgs tid som ordförande i stället inriktat sig på att riva ut småskalig vattenkraft. Idealet är vattendrag utan vandringshinder för fiskar.

– Älvräddarna var en gång i tiden en ganska trivsam förening med tydliga mål om att rädda outbyggda älvsträckor. Nu har den barockt nog blivit en kamporganisation mot de minsta kraftverksägarna, säger fiskerikonsulten Erik Sjölander, själv tidigare offentlig tjänsteman.

"Tagit tydlig ställning"

Det var Nils Leine som i egenskap av advokatfiskal var föredragande när Kammarkollegiet presenterade sitt strategibeslut i oktober 2013. Myndigheten kan föra talan i miljödomstolarna i vattenmål när det är "motiverat att ta till vara allmänna intressen enligt miljöbalken".

– Han har tagit tydlig ställning mot småskalig vattenkraft. Det finns till och med en ljudupptagning gjord i hemlighet på ett möte där Leine säger att han ska göra allt han kan för att hjälpa Älvräddarna att nå sitt mål, berättar Sven-Erik Vänneå, ordförande i Hallands Vattenkraftförening.

Folder till myndigheter

Nils Leine har också använt sin position till att "vägleda" tjänstemän inom andra statliga myndigheter, i första hand länsstyrelserna, om hur tillståndsprövningen ska gå till. Myndigheterna får i sin tur hjälp av Älvräddarna som i en folder instruerar medlemmarna hur dessa ska leta upp kraftverken, hitta vattendomar och sedan tipsa sin länsstyrelse.

Nils Leine har under flera år även varit en återkommande skribent på Älvräddarnas Facebooksgrupp med drygt 7 100 följare. Exempelvis skrev Leine i januari 2015 att "Halvfari ska jag ta itu med i slutet av 2015 så alla uppgifter om driften och färska nyheter är välkomna!" när kraftverket i Hälsingland diskuterades.

Sportfiskande handläggare

Det är i dag snarare regel än undantag att tjänstemännen på de myndigheter som handlägger vattenkraften har en negativ inställning. Inte sällan är de själva sportfiskare. Den traditionella tjänstemannarollen, där parternas olika intressen avvägs på ett objektivt sätt, försvinner mer och mer.

– Man kan tala om ett paradigmskifte. Jag har sett handläggare som går omkring med Sportfiskarnas tröja med en dödskalle och texten "ge f-n i våra vatten", säger en tidigare tjänsteman på en av länsstyrelserna.

Detta är ett utdrag ur en längre artikelserie om jäviga tjänstemän. Läs hela texten och se mer av granskningen i Land Lantbruk nr 12.

LÄS MER: Omstridd tjänsteman frikopplas under utredning

TIPSA OSS

Har du upplevt att tjänstemäns privata åsikter påverkar deras arbete? Tipsa Land Lantbruks redaktion om fler fall.

E-post: red@landlantbruk.se

Tel: 08-588 365 20

Relaterade artiklar

Till toppen