Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 september 2017

Anmälan: Veterinär spred MRSA

En veterinär misstänks genom bristande hygien ha spridit multiresistenta bakterier till tre hästar. Länsstyrelsen i Skåne har nu anmält veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

FOTO: Mostphotos

Tre hästar visade sig vid provtagning bära på MRSA. Då samtliga hästar nyligen behandlats av samma veterinär gjorde Länsstyrelsen i Skåne i somras ett föranmält kontrollbesök på veterinärens arbetsplats.

Man konstaterade då att det fanns stora brister veterinärens hygienrutiner vilket bland annat inneburit risk för spridning av resistenta bakterier och onödigt lidande för djuren.

Två olika antibiotika

Enligt anmälan skrevs dessutom två olika typer av antibiotika ut till samma häst utan att nödvändiga prover tagits. Det fanns även brister i journalen.

Länsstyrelsen bedömer därför att veterinären åsidosatt sina skyldigheter så allvarligt att det måste anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Smittar via direktkontakt

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisades MRSA hos cirka 30 hästar i Sverige under 2007-2015. Om antibiotikabehandling krävs finns endast ett fåtal substanser att välja på vid MRSA-infektion hos häst. MRSA smittar genom direktkontakt.

Relaterade artiklar

Till toppen