Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 september 2017

Anmäler oro till socialen

Som ett av de första länen i landet ska djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland få stöd att göra orosanmälningar till socialtjänsten, för att våldsutsatta barn och vuxna ska upptäckas.

 Djurskyddsinspektörer får insyn i familjer med problem och kan anmäla oro till socialen om barn eller vuxna misstänks fara illa. Bilden är en genrebild.
Djurskyddsinspektörer får insyn i familjer med problem och kan anmäla oro till socialen om barn eller vuxna misstänks fara illa. Bilden är en genrebild. FOTO: Mostphotos

För att underlätta för djurskyddshandläggarna att agera när de känner oro för barn och vuxna startade länsstyrelsen i Västmanland ett samverkansprojekt i fjol tillsammans med Uppsala och Gävleborg. Tanken är att kunna stötta handläggare med riktlinjer, rutiner och utbildning.

Kan brista i föräldraskap

– Det finns ett starkt samband mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Om det finns brister i ett djurägande kan det också finnas brister i föräldraskapet, säger Pernilla Börjesson, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Västmanland, till Nationellt centrum för kvinnofrid.

– Vi ser mycket misär. Vi kanske är de enda myndighetspersonerna som kommer in i ett hem. Tidigare var vi fokuserade på djuren men nu ser vi till hela familjen. Det är ett samhällsansvar som vi har och att kunna agera för de som utsätts gör att vi kan släppa många funderingar, säger Eva Eriksmarck, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland.

Stor befogenhet

Länsstyrelsernas djurskyddshandläggare har enligt djurskyddslagen rätt att göra oanmälda inspektioner i stallar, och har därmed större befogenhet än socialtjänsten. De kan också begära handräckning från polisen.

– Vi får även ta bilder på djurens miljö, som ju också är barnens miljö. De lämnar vi över till socialtjänsten när vi gör orosanmälan, säger Eva Eriksmarck.

Passerat gräns

Djurskyddshandläggarna i Västmanland lämnar orosanmälningar som rör ett femtiotal barn och ett femtontal vuxna per år. De bilder socialtjänsten får kan ligga till grund för att en utredning kan startas.

– Om vi ska kunna åka hem till en familj måste vi först starta en utredning och för den behövs det mycket material från olika källor. Den som misshandlar ett djur har passerat en gräns i sin våldsutövning. En sådan anmälan stärker oss när vi gör vår skyddsbedömning, säger Ulrica Lindelöf, socialtjänsten i Västerås.

Läs mer: Hjälp vid kris finns att få

Relaterade artiklar

Till toppen