Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 juni 2019

Ansvarar jag om en vandrare skadas av en gren?

Fråga: Jag har lite skogs-/hagmark i utkanten av ett samhälle, med stigar som frekvent nyttjas av allmänheten. Jag sparar gärna halvdöda/heldöda träd för ”mångfalden”. Vilket ansvar har jag om en murken gren skulle falla ned och skada en vandrande?

 Jessica Wieslander
Jessica Wieslander

Juristen svarar: Utgångspunkten för skadeståndsansvar är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Den principen gäller också för markägare. Det finns alltså inte något strikt ansvar i ett fall som ditt.

Avgörande för ditt eventuella skadeståndsansvar blir därför om du har varit vårdslös eller försumlig genom att inte avverka ett träd som orsakar skada på en vandrande.

För att fastställa om någon har varit vårdslös brukar man först och främst titta på om det finns ett föreskrivet ansvar att handla på visst sätt. Exempelvis finns det i trafiken en mängd regler att förhålla sig till. Den som bryter mot dem riskerar att få ersätta de skador som kan bli följden.

I fråga om skog finns ingen generell skyldighet att avverka träd. Därför går det inte att säga att du har brutit mot någon lagstadgad handlingsplikt genom att låta de döda träden stå kvar.

När det saknas handlingsregler att ta till utgångspunkt blir frågan i stället vad som är ett rimligt och förväntat handlingssätt av dig som skogsägare.

Ju större sannolikheten är för en skada, och ju allvarligare en skada kan antas bli, desto större krav ställs också på dig. Det har även betydelse vilken möjlighet du har att förebygga skadan och hur dyrt det skulle vara för dig.

Kort sagt skulle domstolen i en tänkt skadeståndstvist göra en avvägning mellan risk och kostnad för din del. I viss mån finns det också utrymme att väga in beteendet hos den som drabbats av en skada.

Eftersom du nämner att stigarna i ditt område nyttjas frekvent och eftersom du själv också inser att de döda eller halvdöda träden utgör en risk ligger det tyvärr nära till hands att du skulle kunna drabbas av ett skadestånd om du inte gör någonting alls för att förebygga dessa risker.

Självklart är du inte tvungen att utöva daglig tillsyn och hålla området helt fritt från farliga träd, men jag skulle råda dig att i vart fall ta ned de träd som står värst till och att sätta upp varningsskyltar.

Jessica Wieslander

jurist, Berggren & Stoltz

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen