Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 12 January

Äntligen ska myndigheter främja tillväxt!

Nytt år och nya möjligheter för att öka myndigheter och tjänstemäns opartiskhet. Att regeringen nu vill sätta tjänstemannarollen i fokus glädjer ledarskribenten Kerstin Davidson.

Nytt år och nya förväntningar. Det gäller också de statliga myndigheter som på olika sätt styr över lantbrukets villkor. Glädjande nog tar nu den nationella livsmedelsstrategin plats i de dokument med vilka regeringen styr myndigheternas verksamhet, de så kallade regleringsbreven.

Före jul florerade ett rykte som gjorde gällande att livsmedelsstrategin inte skulle göra något avtryck i regleringsbreven för 2018. Men det ryktet kom lyckligtvis i stort sett på skam. Nu får både Jordbruksverk, länsstyrelser, livsmedelsverk och lantbruksuniversitet inskrivet i instruktionerna att de ska bidra till livsmedelsstrategins mål och syften. Det här var ett förslag i Rolf Annerbergs konkurrenskraftsutredning 2015. Nu – äntligen! – blir det verklighet.

Intressant är också att regeringen kräver av länsstyrelserna att de ska arbeta med att höja kunskapen om god förvaltningskultur. Rollen som statstjänsteman ska vara i fokus, skriver regeringen. Land Lantbruk har under året beskrivit hur tjänstemän arbetar i statlig tjänst med frågor som de har ett privat – ideellt – intresse av. Offentligt anställda tjänstemän ska sträva efter opartiskhet, är de partiska hotas rättssäkerheten. Uppenbarligen har nu regeringen uppmärksammat problemet, vilket är positivt.

Hur myndigheter agerar kan vara avgörande för om vi ska få tillväxt i näringslivet. Undersökningar som LRF tidigare låtit göra har visat att var tredje lantbrukare vill utveckla sitt företag – om regelkrånglet minskar. I många fall har myndigheter sett på lantbruket som ett miljöproblem, en näring som bidrar till övergödning och spridning av kemikalier.

Det synsättet främjar inte tillväxt. Nu kanske vi kan få en attitydförändring, det skulle vara ytterst välgörande. Till sommaren ska myndigheterna besvara frågan hur de integrerat livsmedelsstrategin i sitt arbete, det blir något som vi på Land Lantbruk kommer att hålla ögonen på.

Men till de myndigheter som har sluppit ifrån skrivningarna om livsmedelsstrategin hör Kemikalieinspektionen. Det är obegripligt. KemI har de senaste åren gjort sig känd som en myndighet som fattar beslut utan hänsyn till att svenskt lantbruk är utsatt för internationell konkurrens. Även KemI borde förmås att tänka annorlunda.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen