Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 oktober 2019

Är det ett brott att såga ner träden?

Fråga: Jag har en fråga som gäller när en villa- eller fritidshusägare tar sig friheten att såga ned träd på annans mark för att bibehålla eller uppnå utsikt, exempelvis över en sjö. Ofta är det träd som står på stamfastigheten som avstyckning skett från.

Min fråga är vilket brott vederbörande gör sig skyldig till och om det finns någon avtalsform som kan vara förnuftig att använda i ett fall där båda parter är öppna för förhandling.

Juristen svarar: Den som utan lov sågar ned träd på annans mark gör sig skyldig till antingen skadegörelse eller åverkan enligt reglerna i Brottsbalkens 12 kapitel och kan därför dömas till böter eller fängelse. Det är framför allt värdet som avgör vilket av brotten som är aktuellt.

Är området detaljplanerat kan det dessutom krävas marklov för att få fälla träd. Att fälla träd utan marklov kan medföra byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagens bestämmelser.

Markägaren har rätt till skadestånd motsvarande den marknadsvärdeminskning som avverkningen orsakar på fastigheten.

Det går att skriva avtal om utsiktsservitut. Ett sådant ger ägaren till härskande fastighet (i det här fallet villaägaren) rätt att röja marken för att hålla utsikten öppen. Ett servitut kan dock inte sägas upp ensidigt utan kommer gälla mellan de båda fastigheterna för all framtid. Därför är det inte vad jag rekommenderar i ditt fall.

Ett arrendeavtal ger arrendatorn en egen och exklusiv besittning till det arrenderade markområdet. Därför passar den avtalsformen inte heller för er, eftersom jag förstår det som att avtalet inte ska innebära mer än just rätten att ta bort träd som skymmer sikten.

Det leder oss till ett avtal om en allmän nyttjanderätt. En allmän nyttjanderätt kan avse en rätt för nyttjanderättshavaren att använda markområdet på ett visst sätt, utan att markägaren själv för den sakens skull blir utestängd från området.

Fördelen med allmänna nyttjanderätter är att avtalsfriheten är stor. Ni är alltså fria att själva komma överens om hur och när avtalet ska kunna sägas upp.

Nackdelen med avtalsfrihet är att ni måste försöka tänka på allt i ert avtal. Det finns inte, som för arrenden, ett paket med regler som fyller ut ett ofullständigt avtal. Därför brukar det vara klokt att ta hjälp med avtalsskrivandet.

Det ni vart fall bör tänka på att ha med i ert avtal är en tydlig avgränsning av området, regler om ansvar för skada, vilken ersättning som ska utgå, hur länge avtalet gäller, hur och när det kan sägas upp och vad som händer om avtalet inte sägs upp.

Jessica Wieslander

Jurist, Berggren & Stoltz

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen