Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 mars 2018

Bättre lönsamhet för lantbruksföretagen

Fem av tio lantbrukare i Sverige upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god. Lönsamhetsindex har stigit rejält under senaste året. Det största lyftet har mjölkföretagen gjort.

FOTO: Ann Lindén

Samtidigt planerar fler för fortsatta investeringar och 8 av 10 vill fortsätta stärka lönsamheten. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Mjölkproducenterna fortsätter att öka sitt lönsamhetsindex och har gått från minus 4 till plus 53 sedan våren 2017. Även gris- och nötköttsproducenterna har ökat sitt lönsamhetsindex, till plus 65 respektive plus 25.

Svårt för växtodlare

Bland växtodlarna är det fortsatt negativt lönsamhetsindex även om det har förbättrats något. Investeringarna fortsätter och är på den högsta nivån under jämförelseperioden där planer på nya djurstallar ligger på toppnivå.

– Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande att se det positiva lönsamhetsindexet och investeringsviljan. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult.

För första gången under jämförelseperioden 2015-2018 visar Lantbruksbarometern att mjölkproducenterna upplever att de har en bättre lönsamhet än nötköttsproducenterna.

Däremot är det fortfarande grisköttsproducenterna som upplever att de har bäst lönsamhet, dock något sämre än förra året.

Svag förbättring

Nötköttsproducenterna och växtodlarna upplever en svag förbättring av lönsamheten jämfört med våren 2017.

Bland mjölkproducenterna anger 62 procent att deras lönsamhet räcker till att täcka löpande utgifter inklusive en lön, 26 procent anger att den även räcker till framtida investeringar.

Fotnot: Lönsamhetsindex är ett nettotal och beräknas som skillnaden mellan andelen som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och andelen som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. Ett negativt nettotal innebär att fler än hälften av de tillfrågade bedömer lönsamheten som dålig. Nettotalet kan variera mellan minus 100 till plus 100.

Rapporten finns nedladdningsbar här.

LÄS OCKSÅ: Nöjda svenska bönder enligt lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern 2018

Lönsamheten har stabiliserats för alla utom växtodlarna.

Ökade maskininvesteringar i alla produktionsgrenar.

Stort intresse för att investera i förnybar energi, främst solenergi.

52 procent anser att lönsamheten är ganska eller mycket god. Det är en förbättring med 10 procentenheter jämfört med våren 2017.

47 procent anser att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen