Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 16 februari 2015

Bekämpningsmedel fördubblar risken för Parkinson

Yrkesmässig exponering av bekämpningsmedel fördubblar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Även risken att drabbas av andra nervsjukdomar som ALS ökar, visar rapporter publicerade av Göteborgs universitet.

Bild 1/2 FOTO: Lars-Gunnar Lannhard
Bild 2/2 FOTO: Arne Forsell

Det finns ett otvetydigt samband mellan hantering av pesticider och nervsjukdomen Parkinson. Det fastslår Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi, och Lennart Bodin, professor i statistik, i sin rapport som är en sammanställning av ett 100-tal vetenskapliga artiklar.

– Sambandet är så klarlagt att det inte behövs mer forskning på området. Riskerna är ungefär lika stora oavsett vilken typ av bekämpningsmedel som används, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Pesticiderna är avsedda att störa och skada cellsystemen i levande organismer. Eftersom hjärnans celler inte omsätts likt i övriga kroppen är de extra känsliga. Om de utsätts för bekämpningsmedel riskeras de att åldras snabbare.

– Det är det man andas in som orsakar cellpåverkan i hjärnan. Därför är det jätteviktigt att följa skyddsföreskrifter i form av utrustning och ventilation, menar Lars-Gunnar Gunnarsson.

Rapporten publicerades i september 2014 och fick till omedelbar följd att arbetarskyddet skärptes för de som öppnar containrar med importerade frukt och grönsaker i Göteborgs hamn.

Även vad beträffar ALS finns ett tydligt samband med exponering för bekämpningsmedel om än inte lika starkt. I september publiceras en motsvarande rapport om Alzheimers sjukdom.

Relaterade artiklar

Till toppen