Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 februari 2019

”Beräkningsmodellen bygger på otaliga observationer”

Under februari avgörs ersättningstvisten mellan lantbrukare kring Mälaren och Stockholm stad. Parterna står långt ifrån varandra och håller båda fast vid sin ståndpunkt.

 Eva Rosman, kommunikationsansvarig Slussen, Stockholm stad.
Eva Rosman, kommunikationsansvarig Slussen, Stockholm stad. FOTO: Stockholm stad

Stockholm stad står fast vid att ersättningsmodellen som tagits fram av Jordbruksverkets vattenenhet är riktig. Detta trots att ett tusental lantbrukare kring Mälaren bedömer att skillnaderna i vattennivå kommer ha långt större inverkan på deras arbete än vad staden bedömt.

”Mest rättvisa sättet”

– För staden är det viktigt att ingen vare sig blir överkompenserad eller underkompenserad. Den här beräkningsmodellen bygger på otaligt många observationer och fakta så den är väldigt omfattande. Och vi tror att det här är det mest rättvisa sättet att beräkna hur stor påverkan den här nya regleringen har, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Slussen hos Stockholm stad.

Inte så stor påverkan

Parternas meningsskiljaktighet gällande ersättningssumman grundar sig i skilda bedömningar av markvärdet samt vattenregleringens faktiska inverkan på lantbruket.

– Det vi har sett, framför allt genom flygfoton, är att vårbruket har börjat vid olika tid genom åren och vid olika vattenstånd. Starten för vårbruket kan alltså inte ha berott på vattenståndet utan snarare på andra faktorer. Därför kan vi inte se att den här regleringen skulle kunna ge så stor påverkan som lantbrukarna anser, säger Eva Rosman.

Faktiskt påverkad mark

– Vi har tittat på vilka delar av åkermarken som faktiskt blir påverkad och som riskerar att stå under vatten lite längre än tidigare. Ersättningsnivån är bland annat beräknad utifrån storleken på den ytan. Lantbrukarna har sett till den ytan men menar att hela fält kring ytan också blir obrukbara till dess att allt är torrlagt, säger hon.

Har ni förståelse för att man inte kan bruka ett fält i olika delar?

– Vi har räknat ut är att vårbruket riskerar att bli försenat med upp till 22 dagar vissa år. Men så kommer det inte bli varje år och det är inte heller säkert att, skulle det bli högt vattenstånd, att det skulle hålla i sig i 22 dagar. Blir det problem så är det på redan svårbrukade områden där det i dag är sankt när Mälaren står högt, säger Eva Rosman.

Staden kan än inte svara på huruvida de kommer överklaga domen i händelse av att utfallet blir i lantbrukarna fördel.

LÄS MER: Slussenkonflikten: Mälarbönder kämpar för rätt ersättning

Relaterade artiklar

Till toppen