Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 april 2013

Betning av vårraps stoppas

EU-kommissionen förbjuder tre aktiva substanser som används i betningsmedel för vårraps. Förbudet innebär en kraftigt ökad kemisk behandling av vårrapsen eller att odlingen upphör.

EU-kommissionen driver igenom ett tvåårigt förbud mot tre aktiva substanser som ingår i betningsmedel för vårraps. Detta trots att det inte finns en kvalificerad majoritet för förbudet.

Förbudet får praktisk verkan 2014 och gäller insektsgifterna imidakloprid, clotianidin och tiametoxam. De är alla neonikotinoider och ingår i de betningsmedel som skyddar vårraps mot jordloppor. De finns också i antimyrpreparat.

Kemikalieinspektionen, Kemi, har haft i uppgift att ge besked om Sveriges ståndpunkt. Man skriver att svenska rapsodlare flera år kringgått ett svenskt förbud genom att importera utsäde betat med clotianidin från Tyskland. Därför välkomnar Kemi ett förbud på EU-nivå som kan stoppa utsädesimporten.

Kemi är medvetet om att ett förbud gör det svårt att skydda vårraps mot jordloppor. Men, säger inspektionen, enligt EUs regler har målet att skydda människa och djur högre prioritet än målet att värna växtodlingen. Förbudet bör även gälla konsumentprodukter. I grönsakskulturer som skördas före blomning bör ämnena vara tillåtna.

Många oroas av att ett neonikotinoidförbud ökar antalet pyretroidbehandlingar av vårraps, och det gynnar inte bin. Kemi anser att det förmodligen blir svårt att bedöma följderna av ett förbud. Men neonikotinoidernas långsamma nedbrytning och förmåga att omlagras i växterna kan bli av avgörande betydelse när de jämförs med pyretroider.

Läs mer i Land Lantbruk nummer 19 som kommer på fredag.

Relaterade artiklar

Till toppen