Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 januari 2017

Betningsförbudet ett av få orosmoln för frö- och oljeväxtodlarna

Stabila priser, över 105 000 hektar höstraps och en fortsatt stigande odlingsareal av vallfrö. Det var med andra ord mest mungiporna uppåt när Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare höll årsstämma.

Lars-Johan Merin, Lindesberg, omvaldes till ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare när årsstämman hölls i Skara.
Lars-Johan Merin, Lindesberg, omvaldes till ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare när årsstämman hölls i Skara. FOTO: Göran Berglund

Enda molnet som fortfarande svävar över branschen är det svenska förbudet mot att beta vårrapsutsädet. Två år i rad har Kemiinspektionen avslagit ansökan om dispens och för 2017 har det inte ens lämnats in någon begäran.

– I stället verkar vi nu genom LRF Växtodling som i sin tur arbetar mot Copa-Cogeca i Bryssel. Vi har gjort inspel om att vi inte är nöjda med det sätt som den svenska myndigheten agerar på. Det är orimligt att våra grannländer i norra zonen får dispens och inte vi, säger Carl-David Trozelli, vice ordförande i SFO och ordförande för LRFs växtodlingsdelegation.

"Vore väldigt allvarligt"

Han saknar en risk-nyttoanalys från Kemiinspektionens sida och ser på sikt en risk för att utländska växtförädlingsföretag inte kommer att vilja ha någon verksamhet i Sverige.

– Det vore i så fall väldigt allvarligt om de upplever som att svenska myndigheter inte hanterar den här typen av frågor på ett rättssäkert sätt, säger Carl-David Trozelli.

Trots avsaknaden av betat utsäde ökade fjolårets vårraps försiktigt från bottennoteringen 4 500 hektar 2015 till 7 600 hektar. Det pågår försök beträffande vårodling och den 6 februari kommer projektet Vårraps 3000 att slutredovisas i Örebro.

Inga toppskördar ute i Europa

Fjolårets höstsådd uppgick till 105 600 hektar vilket innebär att det odlas allt mer höstraps uppåt i landet. Att den senaste skörden var relativt dålig verkar inte ha dämpat intresset. Rapsen har inte heller hängt med spannmålen i deras prisnedgång.

– Att vi har kunnat ligga kvar på den här nivån beror bland annat på vår valutasituation och på att det inte heller togs några toppskördar ute i Europa. Det är roligt att vi ökar odlingen på marknadens villkor och det säljs faktiskt också en del utsäde till våroljeväxter, säger SFOs ordförande Lars-Johan Merin.

Fröodlingen var förra året uppe i 15 600 hektar varav 4 900 hektar, eller 31 procent, var ekologisk. Det gör Sverige till det land i världen med högst andel ekologisk fröodling.

"Ökat ansvar att förklara villkoren"

Beträffande den konventionella marknaden råder för närvarande en viss prispress eftersom det finns uppbyggda lager av de flesta arter. Däremot finns en fortsatt efterfrågan på ekologiskt frö som branschkunniga bedömer kommer att hålla i sig.

På årsstämman diskuterades de nya kontraktsvillkor som gäller för odlarna och som gör dem mer marknadsutsatta. De är baserade på branschgemensamma riktlinjer.

– Det ger våra odlarföreningar ett ökat ansvar att förklara villkoren på marknaden för sina medlemmar, menar Lars-Johan Merin.

Valen till styrelsen var snabbt avklarade. Anna-Karin Krijger hade undanbett sig omval och ersattes av Richard Johansson, Mellerud. Lars-Johan Merin, Lindesberg, omvaldes till ordförande.

Relaterade artiklar

Till toppen