Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 juni 2017

Biodling bär frukt för odlare

TOMELILLA

Lantbrukets behov av honungsbin ökar. Håkan Albrektsson i Tomelilla är en i en växande skara som har nära samarbete med odlarna. Just nu är han lika flitig som sina bin, uppe tidigt på morgonen och sent hem på kvällen för att placera ut runt 250 bisamhällen i äppelodlingar och rapsfält.

På väg mot Kivik, där Håkan Albrektsson har runt hälften av sina bisamhällen under äppelblomningen, kör vi genom ett landskap som lyser gult av all raps.

– Jag är beroende av rapsodlarna för att få honung och de har nytta av mig. Det är ett spännande samspel, säger han och pekar på de gula fälten.

Lantbrukets efterfrågan på honungsbin växer stadigt, framför allt från frukt-, frö- och rapsodlare. Och färsk forskning visar på tydliga resultat i rapsfälten.

 Biodlaren Håkan Albrektsson.
Biodlaren Håkan Albrektsson. FOTO: Anders Ingvarsson

Framme i Kivik visar Håkan Albrektsson på en av de äppelodlingar där hans bin surrar runt i vårvärmen. För äppelodlarna är bina nödvändiga för att få en bra pollinering, vilket ger mer och jämnare frukt. Till skillnad mot rapsodlarna betalar fruktodlarna för att få tillgång till bisamhällen. För Håkan Abrahamsson står uthyrning av bisamhällen för en stor del av intäkterna idag.

”Behoven kommer öka”

Håkan Albrektsson är en i en växande skara professionella biodlare som arbetar med bina på heltid. Han driver företaget Österlenhonung och är en av dem som flyttar runt sina bisamhällen – allt efter var behoven finns. När äpplena och rapsen blommat över tas kuporna hem och skattas på honung för att sedan placeras ut i klöverodlingar.

– När det gäller klöverodlingar så vet vi att behovet av bisamhällen kommer öka redan nästa år. Men den som vill vara säker på att ha tillgång till bisamhällen nästa säsong måste boka redan nu så vi kan bygga nya samhällen.

FOTO: Anders Ingvarsson

Behovet av bisamhällen tycks växa stadigt och Jordbruksverket har beräknat att värdet av honungsbinas pollinering kan ligga upp mot en halv miljard kronor. Lantbrukets växande intresse kan bero på att antalet vilda insekter minskar. Både bin och vilda insekter gynnas av biologisk mångfald.

– Bland annat är maskrosor viktiga för pollinerarna och i äppelodlingarna är maskrosorna mellan träden viktiga för att vi ska få honung. Även kastanj, lönn och många andra träd är viktiga – överhuvudtaget önskar vi bättre biologisk mångfald. Bina vill ha en varierad gröda hela säsongen. Vi jobbar med naturen.

Betesmarker gynnsamma

När vi passerar ett stort fält med höstvete säger Håkan Albrektsson:

– Sådana här fält är inte bra för vare sig vilda insekter eller honungsbin.

Vetefältet är en typ av monokultur som begränsar tillgången på för bin viktiga växter. Tvärtom är det med kopplingen till mjölkgårdar och betande djur. Betesmarker och vallodling är klart gynnsamma för bin och andra insekter.

”Fler lyfter fram binas betydelse”

Mats Khakhar, som sitter i LRF-anslutna Biodlingsföretagens styrelse, pekar också han på bristande biologisk mångfald som ett hot.

– Stora arealer med monokultur slår hårt mot vilda pollinerare. Fjärilar och humlor har minskat, vilket gör att intresset för samarbete med biodlare ökar. Fler och fler lantbrukare lyfter fram binas betydelse vilket är positivt. Många frågar också hur de kan göra för att förbättra för bina.

I dag räknar Biodlingsföretagen med att av deras 536 medlemmar är runt 100 biodlare på heltid.

Ännu fler större biodlare skulle vara bra för hela näringen, menar Håkan Albrektsson:

– Det skulle stärka vår position, ge möjlighet till mera forskning och utveckling och ge oss en starkare ställning mot myndigheterna.

Han har mesta delen av sin omsättning från försäljning av honung varav hälften säljs under eget varumärke. En tredjedel är intäkter från odlare som betalar för binas tjänster.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen