Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 september 2015

Blåtunga hittad i Frankrike

Den allvarliga virussjukdomen bluetongue har bekräftats hos nöt och får i centrala Frankrike. SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, följer utvecklingen. I dagsläget görs bedömningen att det inte är sannolikt att sjukdomen sprids till Sverige.

EU:s generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor har informerat om att blåtunga-virus serotyp (BTV-8) bekräftats hos nöt och får i regionen Allier i centrala Frankrike. Det första djur man upptäckte viruset hos var ett får som insjuknade i augusti med feber, andningssvårigheter och ansiktssvullnad.

Nådde Sverige 2008

Blåtunga dök upp i Nordeuropa första gången 2006 och spred sig snabbt över kontinenten med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Under 2008 nådde sjukdomen Sverige, men bekämpades med hjälp av en omfattande vaccinationskampanj. Sverige förklarades åter fritt i slutet av 2010. Det senaste fallet av det här viruset inom EU rapporterades 2011.

Kampanjar

I det nu aktuella utbrottet har franska myndigheter vidtagit åtgärder i enlighet med EU:s regelverk för att begränsa smittspridningen. Skydds- och övervakningszoner har etablerats och ytterligare 17 infekterade besättningar har identifierats som ett resultat av ökade övervakningsinsatser. En omfattande vaccinationskampanj planeras.

I det utbrott som drabbade Sverige 2008 var det sannolikt svidknott som var smittkällan. Om smittan kan spridas till Sverige den här gången beror på såväl utbrottets fortsatta utveckling som väderleken. SVA bedömer det dock inte en smittspridning som sannolik.

Relaterade artiklar

Till toppen