Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 mars 2018

Blommande träda nu fokusareal

Nu räknas blommande träda och mellangröda som ekologiska fokusarealer i förgröningsstödet. Den 1 mars i år tog regeringen beslut om blommande träda som ska gynna pollinerare och andra insekter.

 Solros är en av de växter som kan användas som mellangröda.
Solros är en av de växter som kan användas som mellangröda. FOTO: Mostphotos

Det finns flera nyheter i förgröningsstödet. Först och främst att man kan ha blommande träda och mellangröda som fokusarealer.

Blommande träda är som det låter: Mark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Växterna ska finnas med på Jordbruksverkets lista.

Läs mer: Blommande träda blir ekologisk fokusareal

Ska sås före september

Mellangröda är att man sår in en blandning av grödor efter skörden av sin huvudgröda och räknar det som ekologisk fokusareal. Blandningen ska sås in före första september och ska bestå av minst två av en rad grödor som till exempel betor, blodklöver, vårkorn, rajgräs, vårraps, solros. Blandningen får inte innehålla någon annan gröda än vad som finns med på Jordbruksverkets lista.

Förbud mot växtskyddsmedel

Nytt är också att kvävefixerande grödor tillåts blandas med andra grödor. Dock måste minst hälften av utsädesvikten vara kvävefixerande grödor.

Läs mer: Bättre stödsystem kan stoppa insektsdöden

En annan nyhet är förbudet att använda växtskyddsmedel under vissa perioder på träda, vallinsådd i huvudgröda, mellangröda samt kvävefixerande grödor som anmälts som ekologiska fokusarealer.

Det finns inget förbud mot växtskyddsmedel i förgröningsstöd utöver dessa perioder. Till exempel är det förbjudet med växtskyddsmedel i träda från den 1 januari till och med den 15 juli.

Fakta: Ekologisk fokusareal

Ekologiska fokusarealer är områden som kan förbättra den biologiska mångfalden. Den som har mer än 15 hektar åker, har mer än hälften av sin jordbruksmark i slättbygd och vissa andra områden i Götaland och Svealand kan vara tvungen att ha minst fem procent av åkermarken som ekologiska fokusarealer.

Till ekologiska fokusarealer räknas: Träda, blommande träda, salix, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter på åkermark, vallinsådd i en huvudgröda, mellangröda.

Fakta: Viktiga datum att komma ihåg:

12 april: Sista dag för ansökan

15 juni: Sista dag för ändringar i ansökan. Efter 15 juni kan du bara minska arealen på dina block och skiften eller ta bort block och skiften från din ansökan. En ny tolkning av befintliga EU-regler innebär att det inte längre är möjligt att ändra grödkod efter den 15 juni.

1 maj-30 juni: Under denna period måste du ha rätt antal grödor på din mark i södra Sverige för att uppfylla villkoret i förgröningsstödet om minst två eller tre grödor.

1 juni-31 juli: Under perioden juni-juli måste du ha rätt antal grödor på din mark i norra Sverige för att uppfylla villkoret i förgröningsstödet om minst två eller tre grödor.

31 oktober: Senast 31 oktober ska du ha skött din jordbruksmark enligt reglerna för gårdsstödet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen