Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 april 2018

Blomremsor löser inte pollineringsproblemet

Ambitionen att upprätta små sådda blomremsor löser inte hela problemet med bristande pollinering, visar en forskningsstudie.

FOTO: Istock

Studien gäller bland annat hur sådda blomremsor påverkar pollineringen i olika jordbrukslandskap och publicerades nyligen i Agriculture, Ecosystems and Environment.

Detta skedde genom att forskarna lade ut krukor med smultron och åkerbönor. När dessa ställdes i ett varierat jordbrukslandskap, som bland annat innefattade hagmark och andra miljöer som var oplöjda, blev pollineringen bättre än vad som var fallet med krukor i slättlandskap med plöjd åkermark.

Avtog med avståndet

Även om pollineringen i slättlandskap var lika hög som pollineringen i varierade jordbrukslandskap utan blomremsor, intill de sådda blomremsorna, så avtog effekterna med avståndet. De insådda blommorna hade ingen effekt på pollineringen av smultron och åkerbönor några hundra meter bort. Istället verkade konkurrensen öka om de pollinerande insekterna, samtidigt som blommorna bildade färre frön.

– Det viktigaste för pollineringen är att det finns mycket oplöjd mark, som hagmarker, ängar och obrukade fältkanter, säger Lina Herbertsson, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Klarar sig bättre

Vildbin, som är viktiga pollinerare klarar sig bättre i landskap där det finns mycket fältkanter och andra obrukade miljöer.

– I slättlandskap, där sådana miljöer till stor del har försvunnit, kan man öka pollineringen, åtminstone i närområdet, genom att så in blommande växter och på så sätt locka till sig pollinerande insekter, säger hon.

Stöd ökar mångfald

Ekonomiskt stöd till lantbrukare för att öka biologiska mångfalden kan öka förekomsten av pollinerande insekter.

– Vår studie stärker bilden att det är av stor vikt att åtgärder som ska öka den biologiska mångfalden är noggrant utformade för att få avsedd effekt, säger Lina Herbertsson.

Ekologisk fokusareal

Just sådda blomremsor är ett av de områden där förgröningsstödet har ökat, genom att blommande träda har införts som en ekologisk fokusareal, som Land Lantbruk tidigare har skrivit om.

Likartade åtgärder kan få helt olika effekter på olika platser. För att öka pollineringen är det mer effektivt att restaurera och sköta om betesmarker, alternativt att ta hand om fältkanter, än att tillföra sådda blomremsor.

LÄS OCKSÅ: Blommande träda nu ekologisk fokusareal

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen