Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 augusti 2019

Bonde fick rätt mot Jordbruksverket

En lantbrukare i Uppsala län har fått skadestånd från Jordbruksverket efter att verket försökte ta ut vite på förbud som ännu inte vunnit laga kraft.

 Öronmärkt kalv.
Öronmärkt kalv. FOTO: Janne Andersson

Det var under förra våren som Jordbruksverket beslutade om förbud för en lantbrukare i Uppsala län att flytta nötkreaturen. Skulle han ändå göra det skulle ett vite betalas på 100 000 kronor för varje gång förbudet bröts.

Knappt två veckor senare ändrade Jordbruksverket beslutet till att inte omfatta 13 djur, där lantbrukaren visat att djuren var korrekt märkta.

Inte märkt djuren

Bakgrunden var att det året innan uppdagats att lantbrukaren inte märkt sina djur korrekt och att Jordbruksverket slagit ner på detta.

Beställt nya märken

Men lantbrukaren menar att vid den här tiden hade han beställt nya märken sedan ett halvår tillbaka, och att Jordbruksverket borde ha undersökt om det fortfarande fanns anledning till beslut om flyttförbud eller omprövningsbeslut. Lantbrukaren själv hade gett besked om att märkningen då var korrekt.

Förekommit fel

Mannens juridiska ombud menar att Jordbruksverket ”har handlagt hans situation enligt på förhand fast beslutade rutiner, där de speciella omständigheter som gällt i lantbrukarens fall inte har beaktats. Formellt uttryckt gör lantbrukaren gällande att det härigenom har förekommit fel och försummelse vid Jordbruksverkets myndighetsutövning mot honom”.

Inte vunnit laga kraft

Jordbruksverket dömde senare ut vite, trots att beslutet inte hunnit vinna laga kraft.

”Jordbruksverket har vid två tillfället ansökt om utdömande av vite utan att pröva om ändamålet med vitet fortfarande var aktuellt eller om det hade förlorat sin betydelse.” Något Jordbruksverket senare även bekräftade.

”Är försummelse”

Jordbruksverket kommenterar domen från JK så här:

”Jordbruksverket anser att det är en försummelse i myndighetsutövningen att begära utdömande av vite med ett beslut som inte vunnit laga kraft som grund. Dessutom hade vid andra tillfället ändamålet med vitet förfallit eftersom en ny kontroll hade utförts och Jordbruksverket hade omprövat beslutet. Övriga händelser anser Jordbruksverket inte vara försummelse i myndighetsutövningen.

Kostnad för ombud i mål om utdömande av vite är en ren förmögenhetsskada som bör ersättas.”

”Bristande rutiner”

Men Jordbruksverket förklarar sitt agerande så här:

”Anledningen till att det dröjde från kontakten med lantbrukaren den 4 december 2017 till den 13 april 2018 med flyttförbudet är att Jordbruksverket avvaktade lantbrukarens besked att han åtgärdat de brister som fanns på produktionsplatsen. Jordbruksverket ville ge lantbrukaren möjlighet och tid att åtgärda bristerna.”

I övrigt menar Jordbruksverket att ”bristande rutiner” låg bakom utdömandet av vitet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen