Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 februari 2018

Borgström om strategin: Viktigt med tålamod och långsiktighet

Danmark har stark företagsmedvetenhet bland lantbrukarna och Finland utmärks av nära samarbete mellan myndigheter och näring. Det är exempel på sådant som Sverige kan lära av i arbetet med den nationella livsmedelsstrategin, var budskapet under ett seminarium i LRFs regi på onsdagen.

FOTO: Lena Johansson

Den svenska livsmedelsstrategin klubbades av riksdagen sommaren 2017. Jämförbara länder har arbetat med strategier på området under betydligt längre tid än så.

Finland, Danmark och Irland står i centrum för en preliminär rapport om livsmedelsstrategier i andra länder, vilken har sammanställts av Mathilda Bergman och Mattias Gotting vid LRF.

Sammanfattningsvis konstaterar de att samtliga länder anser att det är viktigt att främja exporten. Hållbart och säkert är andra nyckelord i arbetet.

Tillväxt skapas av företagarna

Seminariet i Stockholm samlade företrädare för departement, myndigheter, organisationer och företag med koppling till livsmedelsområdet.

LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström slog tidigt fast att det är enkelt att formulera en strategi, men desto svårare att faktiskt genomföra den.

Tålamod, långsiktighet och ett tätt samarbete mellan kedjans aktörer är förutsättningar för att nå målen, konstaterade Palle Borgström.

Han framhöll att tillväxt bara kan skapas av företagarna.

– Övriga måste arbeta för att bort hinder som kan dämpa entusiasmen även hos den mest engagerade entreprenör.

Till Danmarks styrkor hör bland annat resurseffektivitet och starka livsmedelskooperativ liksom goda exportmöjligheter, enligt rapporten.

Även Irland har tydlig inriktning på tillväxt och utveckling i livsmedelsarbetet. Landet har – till gagn för mjölk- och köttproduktionen – mycket goda förutsättningar för vallodling. Stor kraft läggs på att marknadsföra Irland som den gröna ön.

Konkreta mål efterfrågas

I Finland har strategin en delvis annan inriktning. Där läggs stor vikt vid självförsörjning och lantbrukets betydelse för säkerhetspolitiken och sysselsättningen i landet.

Seminariedeltagarna fick efter gruppdiskussioner göra egna kommentarer till vad Sverige kan lära av de andra länderna. Flera framhöll att det krävs konkreta mål och tydlig uppföljning i arbetet med den svenska livsmedelsstrategin.

Vikten av att unga människor söker sig till livsmedelsbranschen, att utnyttja en större del av Sveriges yta för jordbruk, att tvätta bort stämpeln av jordbruk som en miljöfarlig verksamhet och att sätta kraft bakom det regionala strategiarbetet med livsmedel, var andra synpunkter.

Palle Borgström sade att tillväxt i näringen är nödvändigt för att kunna skapa något bättre framåt.

– En bransch som växer har en annan dynamik och innovationsförmåga, vilket ger en bred uppbackning i samhället. Med inriktningen att bevara riskerar du att hamna ur fokus och få mindre uppmärksamhet.

LÄS MER: Palle Borgström: ”Ett bevis på att regeringen tar frågorna på allvar”

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen