Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 1 december 2017

Bra att rätten för djurägare tas på större allvar

Två fall där djurägare fått upprättelse i tingsrätten gläder Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Mora tingsrätt dömde till fördel för djurägaren.
Mora tingsrätt dömde till fördel för djurägaren.

Då och då meddelas en dom i svenska domstolar som ger djurägare rätt mot myndigheter. Det är inte ofta, djurskyddsärenden avgörs oftast i förvaltningsdomstolarna som nära nog regelmässigt lyssnar mer till länsstyrelsen än till djurägaren.

En banbrytande dom kom dock i våras i Högsta förvaltningsdomstolen. Då gavs en djurägare rätt mot myndigheten. Det straff som myndigheten utfärdat – djurförbud – stod inte i proportion till gärningen.

Domstolen åberopade den så kallade proportionalitetsprincipen, som innebär att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. Djurägarens brott bestod i att en stut på bete hade ett horn som höll på att växa in mot pannan, i övrigt var hans besättning välskött.

Ännu en dom värd att notera har fallit i början av november, den här gången i Mora tingsrätt. Det handlar om en djurägare vars lilla fårbesättning omhändertogs 2011. Skälet var att fåren ibland tog sig ur sin beteshage, då stängslet inte höll måttet. Ärendet har tidigare behandlats av förvaltningsrätten, som gav Länsstyrelsen rätt, högre instanser nekade prövningstillstånd.

Nu hade fallet hamnat i tingsrätten, som ett tvistemål. Polisen krävde djurägaren, företrädd av Bernt Eriksson, på kostnaderna för omhändertagandet; 77 518 kronor plus ränta och ersättning för polisens rättegångskostnader.

Men domaren Ulf Edsfors har gått grundligt tillväga och domen är uppfriskande läsning. Domaren påtalar ”allvarliga handläggningsfel” hos Länsstyrelsen. Myndighetens uppgift att djurägaren beretts möjlighet att yttra sig innan beslutet togs är, skriver han, ”inte med sanningen överensstämmande”. Domaren underkänner också Länsstyrelsens bedömning, att omhändertagandet var motiverat från djurskyddssynpunkt. Han kritiserar därtill i skarpa ordalag förvaltningsdomstolarna:

”Det är graverande, anmärkningsvärt och högst otillfredsställande att förvaltningsdomstolarna, däribland Högsta förvaltningsdomstolen, har låtit detta ärende passera genom systemet dem obemärkt förbi.”

Domen har visserligen överklagats av polismyndigheten. Men att djurägares rättigheter nu tas på ett större allvar i domstolarna är en ytterst glädjande utveckling.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen