Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 mars 2018

Bra ledare får bra resultat

Alnarp

Bra ledarskap. Där är det korta svaret på frågan varför en lantbrukare presterar bättre än en annan. Produktionsstyrning och ekonomistyrning hamnar längre ner på listan, visar en undersökning av SLU-doktoranden Jozefine Nybom.

 Jozefine Nybom, doktorand SLU.
Jozefine Nybom, doktorand SLU. FOTO: Anders Ingvarsson

Jozefine Nybom har i sin forskning tagit fram ett benchmarkingverktyg, ett jämförelseverktyg, för framgångsrik företagsledning inom lantbruket. Tanken är att underlätta för enskilda lantbrukare och rådgivare att se företagets starka och svaga sidor.

I sin forskning har hon tittat på vad som skiljer dem som lyckas bäst från dem som lyckas mindre väl. Jozefine Nybom använder uttrycket ”performance” vilket kan översättas med prestation, framför allt ekonomisk prestation.

Vad var det du undersökte?

– Det vi är ute efter är att ta ett helhetsgrepp på företagsledning vilket handlar om att leda ett företag vare sig man har anställda eller inte. Vi skickade ut en enkät med 160 frågor till ett urval av lantbrukare som driver både små och stora företag. Vi fick svar från 462 lantbrukare vilket var mer än tillräckligt för att få relevanta resultat. Vi ville få svar på vilka faktorer som tycks avgöra vilka fokus de som lyckas bäst har.

Vilka fokus valde du att titta på?

– Produktion, ekonomi, marknad, ledarskap och även strategi, där strategi är mer övergripande. Det vi såg var att fokus på ledarskap var det som tydligt stack ut, alltså förmågan att leda ett företag. Minst betydelse hade produktionsfokus – trots att det är många som fokuserar mest på det.

Produktionen måste väl ändå ha betydelse – hur mycket mjölk, kött eller spannmål du producerar?

– Så är det. Men produktion är de flesta väldigt bra på i Sverige. Man är också ofta duktig på ekonomistyrning. Det som skiljer är framför allt ledarskapet – det var väldigt tydligt – även om detta är preliminära resultat. Om man jämför två grannar så har de kanske samma typ av jord, väder och villkor. När de lyckas olika bra är det i många fall ledarskapet som skiljer.

Vad är bra ledarskap – många jobbar ju dessutom ensamma?

– Ledarskap handlar om att ha koll på sitt företag, men även kunskap om styrkor och svagheter. Duktiga ledare skyller inte på olika saker utan är beredda på marknadssvängningar, dåligt väder och nya konsumenttrender. De är ofta noggranna och ser till helheten i företaget, följer upp sina resultat och jämför med uppsatta mål.

Även om resultaten är preliminära – vilka slutsatser kan dras?

– Att ledarskap är viktigt ser man i alla branscher, vilket är en av förklaringarna till att det finns många ledarskapsutbildningar. Här finns stora möjligheter för rådgivningen att utveckla nya tjänster inom företagsledning, vilket inte är samma sak som produktionsmanangement. Ett problem för många lantbrukare är just att de jobbar ensamma – de har ofta ingen att diskutera med vilket kan göra det svårare att se sitt företag utifrån. Här finns saker att utveckla, svarar Jozefine Nybom.

FAKTA: Forskningen

SLU-forskningen bedrivs i samarbete mellan institutionerna för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi och Biosystem och teknologi samt Kompetenscentrum företagsledning. Benchmarkprojektet finansieras av SLF, Stiftelsen lantbruksforskning.

Till Borgeby fältdagar i slutet av juni hoppas Jozefine Nybom presentera en färdig modell för ett benchmarkingverktyg som ska sedan testas i höst på flera gårdar.

FAKTA: Jozefine Nybom

Ålder: 46

Bor: Sjöbo.

Uppväxt: På en gård i Kalmartrakten.

Har en bakgrund från växtodlingsföretag men även inom mjölk- och grisproduktion. Lantmästarutbildning i Alnarp och en master i miljöekonomi. Undervisar i marknadsföring på lantmästarprogrammet vid SLU Alnarp.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen