Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 december 2017

Branschen ger sin syn på SVT:s ”Köttlobbyn”

I SVT-dokumentären ”Köttlobbyn” ifrågasätts användningen av nitrit i kött och sättet som köttindustrierna arbetar för att stoppa ett eventuellt förbud. Här ger Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen, sin syn på frågan om nitrit och på den bild som förs fram.

 Den franska dokumentären ”Köttlobbyn” visades på SVT tidigare i veckan.
Den franska dokumentären ”Köttlobbyn” visades på SVT tidigare i veckan. FOTO: SVT/Istock

SVT:s Dokument utifrån visade nyligen den franska dokumentären ”Köttlobbyn”.

Nitrit är ett omdiskuterat ämne då viss forskning visar att nitrit kan leda till ökad risk för tjocktarmscancer.

I den 50 minuter långa dokumentären granskar journalisten Sandrine Rigaud hur nitrit används i kött och hur amerikanska köttföretag försökt stoppa forskningsresultat som visar att nitrit är skadligt.

Företag med koppling till tobaksindustrin

Dokumentären visar en bild av en industri som inte drar sig för att smutskasta forskare och politiker som hotar dess intressen.

Bland annat framkommer att arbetet med att motarbeta forskningsresultatet som visar kopplingen mellan cancer och nitrit sköttes av samma lobbyföretag som ledde Philip Morris starkt kritiserade kampanjer på 90-talet.

I dokumentären ifrågasätter man också syftet med att använda nitrit och menar att botulism, den sjukdom som orsakas av bakterien nitrit sägs motverka, inte är ett reellt problem, utan att det egentliga syftet med nitriten är att skinkan ska bevara sin rosa färg och se smakfull ut.

Har lett till reaktioner

Dokumentären har lett till vissa reaktioner. Bland annat rekommenderar Svenska Dagbladets Elias Björkman att välja denna dokumentär framför Henrik Schyfferts ”Köttets lustar” och på Kristianstadbladets debattsida uppmanar Sebastian Mellgren till vegetarisk mat inom offentlig sektor, med dokumentären som ett av argumenten.

Läs mer: Schyffert i ny SVT-serie om köttkonsumtion

”Synd att det inte ger en rättvisande bild”

Men för de som befinner sig inom branschen ser man på dokumentären med andra ögon.

Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen, tycker att det är synd att dokumentären inte ger en mer rättvisande bild av frågan om nitrit.

– Vi som är branschen och som jobbar med denna typ av frågor varje dag vet att det pågår en ständig diskussion om vad som är godkänt och nitrit är ett av de ämnen som är godkända. Eftersom den diskussion som dokumentären tar upp har funnits tidigare så är nitrit noga prövat och de nivåer som finns är säkra för konsumenterna, säger han.

Efsa konstaterar att nivån är säker

Så sent som i juni i år konstaterade EU:s myndighet för livsmedelsäkerhet, EFSA, att de nivåer av nitrit som finns inom EU är säkra. Detta kom EFSA fram till efter en genomgång av den forskning som finns fram till i dag.

– I slutet av dokumentären nämns att EFSA nyligen har konstaterat att nivåerna är säkra, men för att konsumenterna ska få en rättvisande bild borde det fått ett större utrymme i dokumentären, säger Magnus Därth.

Läs mer: Köttkritik ska bemötas med sociala medier

Vill inte lämna något utrymme för risker

Han säger också att det är svårt när man sätter utländska förhållanden i ett svenskt sammanhang och han håller inte med om att bakterien clostridium botulinum som nitrit används för att skydda kan avfärdas som ett icke-problem.

– Det är en oerhört farlig bakterie och vi vill inte lämna något utrymme för risker. Fokus för oss är att skapa säkra produkter och den huvudsakliga orsaken till användningen av nitrit är bakterien och även andra positiva hållbarhetseffekter. Nitrit är en viktig komponent för att vi ska ha säkra livsmedelsprodukter, säger han.

Enligt Magnus Därth finns i dag inga alternativ till nitrit som man skulle kunna använda rakt av för att generera samma typ av skydd i livsmedlen.

Läs mer: Konsumtionen av kött på samma nivå sedan 2010

Livsmedelsverket om Nitrat, nitrit och nitrosaminer

Nitrat och nitrit förekommer naturligt i vår miljö och i många livsmedel. Ämnena kan ombildas i kroppen och också reagera med andra ämnen, men halterna är oftast låga. Nitrat finns bland annat i gröna bladväxter som till exempel spenat, sallad och ruccola. Det kan också finnas höga halter av nitrat i dricksvattenbrunnar.

Nitrit finns ofta i mycket lägre halter än nitrat i grönsaker och i vatten, men däremot används ämnet ofta som livsmedelstillsats i charkprodukter för att förhindra att bakterien Clostridium botulinum ska tillväxa, en bakterie som kan vara mycket farlig för människor.

Nitrat och nitrit kan omvandlas till kväveoxid i kroppen. Kväveoxid har positiva egenskaper som att sänka blodtrycket, öka syreupptagningen och skydda mot magsår.

Nitrat och nitrit kan dock vara skadligt i höga doser. En potentiell fara är att nitrosaminer skulle kunna orsaka en förhöjd cancerrisk. Risken är omdebatterad och det har inte gjorts några studier på människor där man har kunnat fastställa att de nitrosaminer som bildas i maten är cancerframkallande.

Riskerna med nitrat, nitrit och nitrosaminer i livsmedel är vad vi vet idag alltså små, givet de låga halter av ämnena vi normalt får i oss.

Källa: Livsmedelsverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen