Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 januari 2019

Brotten med bluffaktura ned med hälften

I fjol halverades bedrägerierna med bluffaktura, medan antalet dieselstölder ökade något. Det visar den preliminära sammanställningen av anmälda brott.

 Bluffaktura från Bolagsupplysningen.
Bluffaktura från Bolagsupplysningen. FOTO: Beatrice Palm

Bedrägeri med bluffaktura är ett gissel för många företagare, inte minst inom de gröna näringarna. Kurvan för den brottstypen har under en följd av månader emellertid stadigt pekat nedåt.

Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över anmälda brott 2018 var fallen med bluffaktura 4 775 i hela landet (se tabell nedan). Det var en minskning med hela 51 procent jämfört med 2017.

Motsatt utveckling

För bedrägerier med internet var utvecklingen den motsatta, där ökade de anmälda brotten med 20 procent.

Dieselstölder är ett långvarigt problem inom lantbruket och transportnäringen. I den delen är bilden splittrad. Totalt ökade brottsanmälningarna för dieselstöld under förra året med 4 procent.

 De anmälda dieselstölderna ökade förra året med 4 procent.
De anmälda dieselstölderna ökade förra året med 4 procent. FOTO: Jörgen Hildebrandt

Splittrad bild

En ökning noteras även för dieselstölder ur fordonstank. För dieselstölder ur tankar som inte är kopplade till fordon blev det tvärtom en kraftig minskning.

Under 2018 anmäldes enligt Brå cirka 1,54 miljoner brott i Sverige, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal var bedrägerier och annan oredlighet. Stöld och tillgreppsbrott var den enda kategori där de anmälda brotten minskade.

FAKTA: Så många brott anmäldes

Antal anmälda brott i hela landet 2018 och procentuell förändring jämfört med 2017:

Stöld av lastbil, släp och dylikt: 379, –27

Inbrottsstöld i industri, verkstad, garage med mera: 18 550, –3

Stöld av drivmedel: 11 878, –14

Stöld av diesel: 3 939, 4

Stöld av diesel ur fordonstank: 3 641, 7

Stöld av diesel ur tank ej kopplad till fordon: 298, –27

Bedrägeri med hjälp av internet: 26 603, 20

Bedrägeri med hjälp av bluffaktura: 4 775, –51

Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur, kungsörn): 68, –16

Källa: Brottsförebyggande rådet, preliminär statistik

LÄS MER: Färre bluffakturor – men fler internetbedrägerier

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen