Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 maj 2018

Bucht: ”Vi har skapat ordning i vargförvaltningen”

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besvarade kritiken om myndigheternas sätt att hantera fallet Molstaberg med att jämföra med antalet skjutna vargar under den borgerliga regeringens tid vid makten.

 Sven-Erik Bucht (S).
Sven-Erik Bucht (S). FOTO: Mostphotos/Ann Lindén

Riksdagsledamöterna Staffan Danielsson (C), Sten Bergheden (M) och Magnus Oscarsson (KD) frågade i en interpellation vad landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tänkte göra åt myndigheternas tillämpning av den svenska rovdjurspolitiken.

”Antalet har minskat”

– Riksdagen har beslutat att vi ska ha mellan 170 och 270 vargar, men enligt den sista räkningen har vi 355 och alla finns i mellersta Sverige. När en gård som Molstaberg har haft 13 angrepp och 160 dödade får, anser ändå länsstyrelsen att det är djurhållarens fel i stället för att se till att skjuta vargarna som man gör i andra länder, argumenterade Sten Bergheden.

Sven-Erik Bucht kontrade med att jämföra den nuvarande regeringens vargförvaltning med hur den borgerliga regeringen skötte frågan under föregående mandatperiod.

– Det låter på debatten som om vi har hur många vargar som helst. Men för ett år sedan var det 415 vargar vilket betyder att antalet har minskat. Jag vill också påminna om att det under alliansregeringens senaste mandatperiod sköts 22 vargar medan det under vår period har skjutits 98, konstaterade Sven-Erik Bucht.

”Viktigt att besluten fattas lokalt”

Landsbygdsministern ansåg att regeringen har bringat ordning i förvaltningen genom att för det första se till att länsstyrelsens jaktbeslut har tidigarelagts en månad och för det andra samla alla rovdjursärenden i en och samma domstol.

– Jag kan hålla med om att allt inte var bättre under vår tid vid makten, men nu är nu. Det finns ett beslut om att rovdjuren inte ska vara betungande för tamdjurshållarna och ändå efterlevs det inte när det kommer till ett ärende som Molstaberg, sa Magnus Oscarsson.

Interpellanterna efterfrågade dels en likformig behandling oavsett vilken länsstyrelse i landet som beslutade i frågan och dels om hur Länsstyrelsen Stockholms beslut att inte bevilja skyddsjakt är förenligt med livsmedelsstrategin.

– Jag kan inte ha synpunkter på det enskilda ärendet, jag har inte den befogenheten. Men det viktiga är att besluten fattas lokalt där den bästa kännedomen finns, menade Sven-Erik Bucht.

”Gynnandet sker på bekostnad av andra arter”

Magnus Oscarsson konstaterade att de senaste tio åren har 20 procent av den svenska betesmarken vuxit igen.

– Det ensidiga gynnandet av vargen sker på bekostnad av en massa andra arter. Då kan man fråga sig vad det betyder när det sägs att landsbygdens ska leva, fortsatte Magnus Oscarsson.

Staffan Danielsson (C) hade fått förhinder och kunde inte medverka i debatten.

Debatten kan ses i sin helhet HÄR.

LÄS MER: Molstaberg blir principmålEfter beslutet: Molstaberg lägger ned

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen