Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 juni 2015

Bushresan uppmärksammar igenvuxna marker

Betesmarker växer igen. För att belysa den akuta situationen har så kallade bushresor inletts. Igår gjordes den första i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Med Bushresan ska problemet med igenvuxna betesmarker belysas.
Med Bushresan ska problemet med igenvuxna betesmarker belysas. FOTO: Marie Henningsson

På tio år har nästan en femtedel av Sveriges öppna landskap vuxit igen. Sverige håller på att förbuskas och det vill Landsbygdsnätverket med dess medlemsorganisationer sätta fingret på. Därför bjuder man nu in politiker på lokal, regional och nationell nivå samt tjänstemän från offentlig förvaltning till en resa där de ska få möjlighet att se utvecklingen som det svenska landskapet genomgår.

"Resultat av politiska beslut"

– De igenväxta markerna är ett resultat av politiska beslut och vi vill ändra på det. Det finns möjlighet att producera mer mat och miljönytta vilket ligger i linje med arbetet med en nationell livsmedelsstrategi, säger Anders Råsberg, LRF Jönköping.

Christel Gustafsson, Jordbruksverket, berättade om en undersökning där man frågat både lantbrukare som valt att inte bruka marken längre och lantbrukare som fortsatt att bruka sina betesmarker.

– De som slutat svarade att det berodde på dåliga kommunikationer, sämre lokal arbetsmarknad, låg servicenivå. Helt enkelt att livet inte fungerade längre på orten.

Miljöersättningar påverkar

Som orsaker till att inte sluta angavs miljöersättningarna, men även andra orsaker som att det fanns fler andra aktiva lantbrukare i bygden.

– En annan orsak att fortsätta var att det skedde en satsning på landsbygden just här. En anledning att inte sluta var också att man inte förmådde att sluta trots att det vore rationellt att göra det.

Fakta: Bushresan

  • Kommande resor: Uppsala 15 juni, Hagfors 12 augusti, Linköping, Boden/Luleå.
  • Information som ges under resan: Hur såg det ut förr, vad har förändrats, varför slutar man med mjölk- och nötköttsproduktion, statistik och trender, skillnader mellan svensk livsmedelsproduktion och importerat, svenskt nötkött och klimatet.
  • Sedan vill man ha en diskussion om vad som kan göras och hur man vill att det ska se ut.

Relaterade artiklar

Till toppen