Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 oktober 2018

Dags att söka krisstöd - men många är inte behöriga

1,2 miljarder kronor sätts in i krisstöd för att stötta Sveriges bönder efter torkan. Nöt- och fårbönder kan söka medel från stödets första del, men många hamnar utanför.

Krisstödet är indelat i en första och andra del. Den första delen inkluderar 400 miljoner kronor och riktar sig till djurhållare med nötkreatur och/eller får. Vilka som kan ta del av stödets andra del på 760 miljoner kronor är ännu inte fastställt.

För den första, mindre delen av stödet är det nu dags att skicka in sin ansökan. Ansökan stänger den 5 november och utbetalningarna som maximalt kan bli 150 000 kronor per företag är beräknade till december.

De djurhållare som kan söka stödet ska ha 10 djurenheter eller fler.

 Gudrun Haglund-Eriksson, ordföranden för Svenska fåravelsförbundet är kritisk till stödets utformning.
Gudrun Haglund-Eriksson, ordföranden för Svenska fåravelsförbundet är kritisk till stödets utformning. FOTO: Pia Gyllin

Många fårägare utan stöd

För nötbönder innebär det; tio djur eller fler över 1 år, men för fårbönder måste besättningen vara betydligt större. Ett vuxet får räknas som 0,15 djurenhet, alltså kan bara lammproducenter med 67 vuxna djur eller fler ta del av stödet. Det är 33 djur fler än medelbesättningen på 34 tackor.

– Jag tycker det hela är olyckligt. Tio djurenheter är mycket när medelbesättningen inte är större. Hade de tagit tre eller fem djurenhet så hade de i alla fall täckt väldigt många av dem som har produktion. Det hade täckt upp väldigt mycket, nu täcker de i stället upp väldigt lite, säger Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande, Svenska fåravelsförbundet.

– Det är kort ansökningstid och många stängs ute så vi tycker inte att det här är så mycket till stöd.

Begränsat stöd

Krisstödet räknas till stöd av mindre betydelse, så kallade de minimis. Under en treårsperiod kan man som mest få 15 000 euro av denna typ av stöd. Det innebär att utbetalningar till lantbrukare som de senaste tre åren tagit del av andra stöd i kategorin kan begränsas, helt eller delvis.

Det innebär också att krisstödet 2018 kan påverka möjligheterna att ta emot stöd av mindre betydelse under kommande treårsperiod.

Mer pengar i andra delen

Det är Jordbruksverket som beslutar kring stödets utformning innan det presenteras som förslag för regeringen, men arbetet sker i dialog med näringen.

– Vi har fått reaktioner från fårbönder om att stödet riktar sig mot producenter som har långt mer än medelproduktionen. Det är något som bör komma med i diskussionen men om det går att hitta en lösning där man kan fånga upp detta vet vi inte. Än så länge är vi på den principiella skalan kan man säga, säger Thomas Bertilsson, chef för näringspolitisk på LRF och en av dem som är i dialog med Jordbruksverket kring stöden.

 Thomas Bertilsson, chef för näringspolitik på LRF är i dialog med Jordbruksverket om vilka som ska inkluderas i stödpaketets andra del.
Thomas Bertilsson, chef för näringspolitik på LRF är i dialog med Jordbruksverket om vilka som ska inkluderas i stödpaketets andra del. FOTO: LRF

Del två kan bli bredare

Än kan ingen svara på exakt vad som kommer att ingå i krisstödets andra del. Senast den 29 oktober redovisar Jordbruksverket hur stödet på 760 miljoner ska betalas ut.

LRF hoppas på en hektarmodell kombinerat med ett ytterligare spår för produktionsformer med få hektar så som, gris, fjäderfä och trädgård. Och förutsättningar finns för att del två ska bli bredare än det första, menar Thomas Bertilsson.

– Det är mer pengar i den andra delen och det har ett bredare uppdrag. Men vi är inte inne på detaljerna, LRF har fått ge sin principiella hållning. Vi vill ha ett system som är enkelt. Det måste vara ganska generellt och samtidigt träffa någorlunda rätt. Det är för att inte krångla till det så att utbetalningarna går smidigt.

Inga jättesummor

– Den största ekonomiska konsekvensen av torkan kommer ju vara nu under höst, vinter och vår och därför måste pengarna ut. De får inte byggas in i en krånglig modell, säger han.

Hur har responsen varit från medlemmarna?

– Det är ju inga jättesummor och det är också vad de flesta lantbrukare har noterat, att det här inte är avgörande för om man klarar det eller inte. Vi pratar om något som fått konsekvenser på mellan 7 och 10 miljarder och det här första paketet innehåller 400 miljoner kronor. Det här kompenserar inte fullt ut, absolut inte, men det är en väldigt bra signal från politiken att man faktiskt får en kompensation, säger Thomas Bertilsson.

LÄS MER: Blir utan krisstöd – har för få får

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen