Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 december 2021

Dags för fler svenska växtbaserade proteiner

Macklean spår att aktörer på den växtbaserade marknaden kommer att röra sig alltmer mot ärtbaserade alternativ. Tåget för att öka utbudet på svenska råvaror och svenskförädlade produkter går med andra ord nu, skriver Filip Lundin.

 Filip Lundin, konsult, Macklean
Filip Lundin, konsult, Macklean FOTO: Hans Berggren

Växtbaserade alternativprotein är ständigt på tapeten. Vare sig det handlar om klimat, hälsa eller nya, innovativa, livsmedel dyker de gröna proteinerna upp vart man än vänder sig. Men hur ser framtiden ut för denna marknad egentligen? Jag tror att vi bara har sett början på en enorm transformation av matsystemet, där det är viktigt för de svenska aktörerna att ta position på marknaden.

De senaste åren har det lanserats väldigt många spännande växtbaserade köttsubstitut, och denna tendens ser onekligen ut att hålla i sig – efterfrågan spås öka med uppskattningsvis 15–20 procent per år. Och även om tillväxttakten blåses upp något av det faktum att den svenska marknaden fortfarande är rätt omogen, kommer den sannolikt hålla i sig vilket skulle resultera i en fördubblad marknad 2025.

När vi ser till själva produktutbudet är andelen svenskproducerade varumärken fortfarande relativt låg. De tre största varumärkena är utländska och är Anamma från norska Orkla, Hälsans kök från schweiziska Nestlé och Quorn från filippinska Monde Nissin. Dessa marknadsledare bedöms tillsammans stå för cirka tre fjärdedelar av försäljningen i den svenska handeln. Andelen egna varumärken hos dagligvaruhandeln är också fortfarande väldigt låg om man jämför med andra produktkategorier.

Om vi zoomar in på produkterna som säljs så dominerar de sojabaserade produkterna fortsatt på den svenska marknaden. Något som är glädjande är att vi ser tydliga tecken på att ärtbaserade produkter blir allt mer populära på den svenska marknaden. Detta gäller även på den europeiska marknaden, där andelen nylanserade köttsubstitut med ärta som huvudråvara har ökat från 4 procent 2012 till 20 procent i dag. Även själva produktionskapaciteten spås öka kraftigt genom den höga investeringstakten i närområdet. Det pågår exempelvis flera initiativ för att utveckla anläggningar för produktion av ärtprotein i Sverige.

Med tanke på konsumenternas ökade efterfrågan på inhemskt producerade livsmedel, tillsammans med den generella skepsisen gentemot sojaproduktionen, spår vi på Macklean att aktörer på den växtbaserade marknaden kommer att röra sig alltmer mot ärtbaserade alternativ. Tåget för att öka utbudet på svenska råvaror och svenskförädlade produkter går med andra ord nu. Det är dags för lantbrukets medlemsägda förädlingsföretag att höja sina ambitioner!

Filip Lundin, konsult, Macklean

LÄS MER: Krönika: Jag vill så ett frö för havre som proteinråvara

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen