Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 september 2015

”Dålig ledning orsak till skolnedläggningar”

Hälften av naturbruksgymnasierna i Västra Götaland ska stängas på grund av kraftigt sjunkande elevintag. Samtidigt som utvecklingen i övriga landet är den motsatta. En följd av toppstyrning och en icke-fungerande ledning, menar kritikerna.

Claes-Göran Claesson är ordförande för Hushållningssällskapet Sjuhärad och tidigare rektor för Segerstad naturbruksgymnasium. Han är starkt kritisk till den centralstyrning som de senaste åren präglat naturbruksskolorna i Västra Götaland.
Bild 1/3Claes-Göran Claesson är ordförande för Hushållningssällskapet Sjuhärad och tidigare rektor för Segerstad naturbruksgymnasium. Han är starkt kritisk till den centralstyrning som de senaste åren präglat naturbruksskolorna i Västra Götaland. FOTO: Christel Lind
Claes-Göran Claesson är ordförande för Hushållningssällskapet Sjuhärad och tidigare rektor för Segerstad naturbruksgymnasium. Han är starkt kritisk till den centralstyrning som de senaste åren präglat naturbruksskolorna i Västra Götaland.
Bild 2/3Claes-Göran Claesson är ordförande för Hushållningssällskapet Sjuhärad och tidigare rektor för Segerstad naturbruksgymnasium. Han är starkt kritisk till den centralstyrning som de senaste åren präglat naturbruksskolorna i Västra Götaland. FOTO: Christel Lind
Claes-Göran Claesson, ordförande för Hushållningssällskapet Sjuhärad och tidigare rektor för Segerstad naturbruksgymnasium, är starkt kritisk till den centralstyrning som präglar naturbruksskolorna i Västra Götaland.
Bild 3/3Claes-Göran Claesson, ordförande för Hushållningssällskapet Sjuhärad och tidigare rektor för Segerstad naturbruksgymnasium, är starkt kritisk till den centralstyrning som präglar naturbruksskolorna i Västra Götaland. FOTO: Christel Lind

Små kullar och allmänt motigt för branschen anges normalt som förklaringar till flera års tillbakagång för naturbruksgymnasierna. När det 2015 vände i övriga landet fortsatte raset i Västra Götalands län. Två av sex skolor tvingades stänga intagningarna på grund av lågt intresse.

Nu stängs ytterligare tre skolor och Uddetorp ska endast ha vuxenundervisning.

Länets tre hushållningssällskap, som anser sig ha en majoritet av skolornas personal bakom sig krävde en extern utredning. Sällskapens tre ordförande lägger skulden på naturbrukskansliets ledning, med förvaltningschef Kristina Athlei i spetsen, men också på de regionpolitiker som hela tiden stöttat henne.

– Förtroendet för Athlei borde vara förbrukat för länge sedan, säger Claes-Göran Claesson, ordförande i Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Kristina Athlei, tidigare chef för gymnasieutbildningen i Vaggeryd, tillträdde som förvaltningschef 2013. Hon startade på politikernas uppdrag en omorganisation för att få ekonomin i balans 2015. Trots det väntas ett underskott på 24 miljoner kronor i år.

Varnar för stora internat

Claes-Göran Claesson och hans ordförandekolleger menar bland annat att idén att koncentrera utbildningen till endast ett par skolor är feltänkt. Andra naturbruksgymnasier framgångar bygger i stället på en bredare verksamhet som lockar elever från närområdet, och på personalens engagemang.

– Som förslaget ser ut får man de återstående utbildningarna i storlänets ytterkanter med långa resor som följd. Det är speciellt olyckligt för särskoleeleverna som behöver ha skolgång i närområdet, säger Claes-Göran Claesson.

Utifrån sin egen erfarenhet som rektor under 25 år på Segerstads naturbruksgymnasium varnar han för att skapa en skola med uppemot 750 elever, varav kanske 600 ska bo på skolan. Det blir dels en stor investering i boendet, dels en risk för att det uppstår olika subkulturer på internaten.

”Gör om och gör rätt”

Sedan 2011 har intaget till naturbruksgymnasierna i Västra Götaland sjunkit från 459 till 173 elever, en minskning med 62 procent. Utan kräftgången i väst skulle Sverige totalt ha en ökning av intagen mellan 2014 och 2015.

– Gör om och gör rätt. Utredningens förslag löser inte de problem som finns i Västra Götaland. Nuvarande skolor måste få en chans till nystart där ledningsansvaret återgår till rektorerna, säger Claes-Göran Claesson.

Men saken verkar redan vara avgjord att döma av det beslutsunderlag som regionutvecklingsnämnden förväntas klubba igenom. Det enda som stryks är utredarens förslag om två Agrocenter.

Interna utredningens förslag

  • Ungdomsgymnasiet koncentreras till två skolor; Sötåsen med inriktningarna lantbruk, djur och trädgård samt särskola och till Svenljunga med inriktningen skog, jakt och naturturism.
  • Uddetorp utvecklas till ett vuxenutbildningscentrum. Driftanläggningen används som filial till Sötåsen för att säkerställa ungdomselevernas övningstillfällen i konventionell odling. 
  • Hästutbildningarna koncentreras till Axevallatravet och förvaltningens befintliga etablering på travet utökas med gymnasieskolans samtliga hästutgångar. Anläggningen utgör ytterligare en filial till Sötåsen. 
  • Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp kompletteras med ett Agrocenter i Göteborg (i anslutning till Botaniska trädgården) och ett i Fyrbodal (plats utreds vidare).
  • Skolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma stängs. Eleverna därifrån samt från Uddetorp flyttas till de två kvarvarande skolorna redan vid årsskiftet 2015–2016.
  • Regionutvecklingsnämnden fattade beslut den 17 september.

Relaterade artiklar

Till toppen