Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 september 2017

Dåliga vallskördar på många håll

Vallskördarna blev sämre än vanligt på flera håll i Sverige. Här är det aktuella skördeläget – från norr till söder.

FOTO: Ann Lindén

Så beskriver rådgivare på Hushållningssällskapet läget i sina områden:

BLEKINGE/KRONOBERG: Vallskörden har gett riktigt bra kvantitet men kvaliteten varierar kraftigt. Förstaskörden var bra och en kall och regning sommar har gynnat återväxten. Tredjeskörden pågick i början av september. Skördarna var cirka en vecka senare än normalt. Årets skörd innebär att buffertlager har kunnat återställas efter att det i våras var absolut rensopat på allt grovfoder i lager vilket innebar att förstaskörd fick användas för direktutfodring.

(Hans Hedström)

NORRA KALMAR LÄN: Första- och andraskörd var i stort sett normala men med ganska stor variation. Tidig förstaskörd hade bra kvalitet, regn gjorde att en del tog förstaskörden några dagar senare med lite sämre kvalitet som följd. Torka gjorde att andraskörden hade bra kvalitet. Tredjeskörden är allmänt försenad på grund av att det har varit för torrt och att det växt dåligt. De flesta får tillräckligt med foder, men några har problem.

(Stefan Johansson)

KALMAR/ÖLAND: Det blev nog i snitt en normalskörd men nivån varierar ganska mycket mellan områden. Förstaskörden var ett par dagar senare än i fjol, mycket på grund av avsaknad av regn. Eftersom det sedan regnade kunde andraskörden tas enligt almanackan med både mängd och kvalitet. Tredje och fjärdeskörd återstod för de flesta första veckan i september. Det kan bli en del handel med foder. Det såg mörkare ut i början av säsongen dock. Många hade foderbrist redan förra året vilket gör att lagren har minskat.

(Linda af Geijerstam)

GOTLAND: På grund av kylan under våren blev utvecklingen på vallarna försenad. De hämtade igen det mesta, men på bekostnad av skördevolymen. Skulle tro att de flesta fick en förstaskörd som var under den normala. I vår skördeprognos var energi-, protein- och fibervärdena ganska normala. Sedan har återväxten blivit klart bättre än normalt på grund av att det inte var så varmt och torrt som det brukar vara. En del har till och med tagit en tredjeskörd och det kan även bli en fjärdeskörd i år.

Skörden är något senare förstaskörd än normalt, dock max en vecka. Generellt tror jag inte det ska bli någon brist på foder.

(Göran Qviberg)

SÖRMLAND: Generellt mycket lägre vallskördar men med stora lokala variationer som beror på lokala regnskurar, vallfröbladningar samt vilken strategi som aktuell gård har. Tycker mig se att mer offensiva gårdar har klarat sig bättre än grannar som är lite mindre offensiva i sin odling. Andraskörden har på vissa hålla uteblivit eller skjutits fram för att få något att skörda. Det påverkar givetvis när tredje skörden kan komma att tas.

(Marie Lundberg)

UPPLAND: Förstaskörden var två tredjedelar av vad den brukar vara och andraskörden en tredjedel. Det var en kall och torr vår med låg mineralisering. Ekogårdarna har sämre skördar än vanligt medan konventionella har klarat sig bättre. Sommaren har varit lite för torr i genomsnitt. Många väntade 1-2 veckor mot normalt med förstaskörden för att det skulle finnas något att skörda på skiftena. Tredjeskörden kvarstod på de flesta håll första veckan i september. Det kan bli brist på grovfoder på framförallt hästgårdar som bara tar en skörd samt på ekogårdar, om inte tredjeskörden räddar dem. Många mjölkproducenter har ensilerat helsäd.

(Line Strand)

SKARABORG: Vallskörden blev kvantitativt något lägre i år jämfört med 2016. Kvaliteten varierar men är generellt något bättre. Det är stor variation på mängden då torkan på sina håll gjort sig kännbar. Skördevädret har varit relativt stabilt och man har kunnat planera skörden bättre. Vissa har drabbats torka och där har framför allt andra- och tredjeskörden blivit lidande. Många lantbrukare räknar nog med att ta en sistaskörd. Normala skördetidpunkter trots den kalla våren. De flesta har tillräckligt med foder för vinterutfodringen.

(Svante Andersson)

VÄSTERBOTTEN: Det är stora variationer över länet. I allmänhet blev förstaskörden mindre, vilket i vissa delar kompenserades av en större andra skörd. Problem med utvintring (i första hand isbränna) gjorde att totalskördarna lokalt blev mycket lägre än normalt. Den mindre förstaskörden beror på en kall vår och försommar. Kvaliteten i förstaskörden ser dock ut att vara bra, både vad gäller protein och energi. Återväxtskörden drog ut på tiden på grund av ostadigt väder. I områden med mycket utvintring kan det bli aktuellt med att behöva köpa in vallfoder. Det är lite för tidigt att uttala sig om kvaliteten på den totala skörden, eftersom vi har för få analyser. Grönfoder och helsäd har givit höga skördar i år. Det kan kanske hjälpa upp eventuell foderbrist i områden med lägre vallskördar än normalt.

(Lars Ericson, länsstyrelsen)

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen