Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 augusti 2019

Dansk ekofond underlättar generationsskifte

Tønder

Med den danska ”Ekofonden” i ryggen kan lantbrukaren Asker Petersen på södra Jylland arrendera ytterligare mark och kraftigt öka foderproduktionen till sina ekokycklingar. Samtidigt har han skapat förutsättningar för ett enklare generationsskifte.

 Anlagda dammar och nyplanterade träd ska öka den biologiska mångfalden.
Anlagda dammar och nyplanterade träd ska öka den biologiska mångfalden.

När granngården skulle säljas var det ett gyllene tillfälle för Asker Petersen att komma över mark han behövde för att bli självförsörjande på spannmål till sina ekologiska kycklingar. Han vill odla all spannmål själv och odlar även bönor som proteinfoder.

Men med en nyligen stor investering bakom sig var egenkapitalet förbrukat och banken sade nej till nya lån. Samtidigt var hans Pilegården den typen av gård som Danmarks økologiske jordbruksfond (”ekofonden”) gärna investerar i.

– Det här är marker man gärna vill skydda. Här är naturreservat och skyddsvärda områden, säger Asker.

Under vattenytan

Han visar runt på sina marker som till stora delar ligger tre meter under havsytan vid normalvattenstånd. En lång skyddsvall skyddar det känsliga marsklandet mot översvämningar från det långgrunda Vadehavet, känt för sitt väldiga fågelliv och en turistattraktion i sig. Den tyska ön Sylt syns tydligt från stranden en bit bort.

Nu har Asker Petersen planterat träd och anlagt flera små dammar där det tidigare var impediment och sumpmark. Från en av dammarna lyfter en flock änder när vi närmar och i den fuktiga marken syns spår av harar.

– Ekofonden vill öka den biologiska mångfalden och det har man redan lyckats med, konstaterar Asker.

Naturplan

Att anlägga dammar och plantera mer träd som skyddar viltet var några krav som ”ekofonden” ställde. För att stärka miljövärdena har också en naturplan tagits fram i samarbete med Tønder kommun.

– Vi gränsar till ett naturreservat och markerna här hör till ett betydelsefullt naturområde men också ett jordbruksområde. För mig är det viktigt att också kunna ha en effektiv växtodling.

Fakta/Pilegården

Totalt 200 hektar odlingsbar mark, varav 72 arrenderas av ”ekofonden”.

Odling: Spannmål, en stor del havre, samt proteingrödor.

Produktion: Normalt 250 000 ekokycklingar per år. På grund av en kris i dansk produktion av ekokycklingar arbetar man med försök med olika typer av långsamväxande kycklingar i samarbete med lantbruksforskningen och tyska intressenter. Nästa år är tanken att sälja ekokycklingar under eget varumärke.

Pilegården ligger i Tønder kommun, nära gränsen till Tyskland.

Första gården

Pilegården blev ekofondens första investering. Att produktionen var ekologisk var en viktig faktor, liksom att granngården som köptes skulle ställas om till ekologiskt. Dessutom drev Asker Petersen lantbruk på ett sätt som stämde väl med naturföreningens intentioner. Pilegården ligger långt framme i djurvälfärd, hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Gården har investerat i jordvärme som sparar 100 000 liter olja, köper vindkraftel och ska nu investera i solceller. Kycklinggödseln körs till en biogasanläggning.

– Det är något jag inte arbetar med enbart av miljöskäl utan också därför att jag menar att det är lönsamt, säger han.

 Asker Petersen har i samarbete med konsultföretaget Rise gjort en miljöanalys av Pilegården. Målet är att göra gården klimatneutral.
Asker Petersen har i samarbete med konsultföretaget Rise gjort en miljöanalys av Pilegården. Målet är att göra gården klimatneutral.

Köpte granngården

Men Asker behövde granngårdens 72 hektar för att kunna ta nästa steg och öka foderproduktionen till 250 000 ekokycklingar. Med ett nej från banken vände han sig till ”ekofonden” som i augusti förra året köpte granngården. Nu arrenderar Asker Petersen marken på affärsmässiga villkor och har möjlighet att köpa den om några år.

– Målet är att vi ska köpa loss granngården då vi förhoppningsvis byggt upp ett starkare egenkapital.

Generationsskifte

Att gården stod inför ett generationsskifte spelade också in. Ett mål för ekofonden är att underlätta för yngre lantbrukare. På Pilegården är tanken att sonen Arthur snart ska ta över.

– Skulle vi ha köpt granngården hade Arthur stått med orimligt stora skulder. Nu slipper han låna ytterligare 10 miljoner kronor vilket varit nödvändigt om vi själva köpt granngården.

Hur viktigt var det för ert generationsskifte att ekofonden köpte granngården som ni nu arrenderar?

– Det var mycket viktigt. För Arthur betyder det att han står starkare i diskussionerna med bankerna och sänker sin egen risk. Men villkoren i Ekofonden är ändå affärsmässiga när det gäller arrendekostnaden.

Relaterade artiklar

Till toppen