Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 oktober 2018

Det är dags att ge konsumenterna det kött de vill ha

Konsumenter bör erbjudas naturbeteskött i butikerna. Det kräver fasta beställningar mot uppfödare och då kan uppfödare öka antalet djur och leverera större volymer, skriver Per Möller i veckans krönika.

 Per Möller.
Per Möller. FOTO: Hans Berggren

Om vi ställer oss framför kött- och charkdisken i en svensk, välsorterad matbutik ser vi ett mycket stort utbud, av olika styckningsdelar, kvaliteter, ursprung och prisklasser. Så, det finns en bred efterfrågan på kött av olika typ, kvalitet och ursprung hos svenska konsumenter.

Samtidigt vet vi att en allt större del av allmänheten önskar ekologiska och andra alternativ som tar mer fasta på hållbarhet och miljöaspekter. Hur avspeglar sig det i köttdisken i en vanlig mataffär 2018 och framåt?

Det mest ursprungliga köttet är naturbeteskött, från djur som betar utomhus på marker som får utvecklas med minsta möjliga påverkan från människan och utan artificiell gödning. Uppfödningen främjar biologisk mångfald och den långa betesperioden gör att naturbetesdjuren lever ett gott och naturligt liv.

Köttet från betande djur är inte bara av hög kvalitet – det har också bidragit till att bevara den biologiska mångfalden och hålla våra svenska landskap öppna. Ändå har naturbeteskött i dagsläget en begränsad omfattning. Varför?

Det finns ett stort utbud av kött, men varierande kunskap om vad som skiljer mellan olika ursprung och uppfödare. Även handeln har olika kunskapsnivåer. Sammantaget har vi en uppskattad och efterfrågad modern hållbar produkt med större miljöhänsyn, men som har svårt att nå ut.

Vad kan då göras för att underlätta för konsumenter att köpa det som de ”egentligen” önskar?

Kunskapen om de mervärden som naturbeteskött ger konsumenter måste ökas, i en kombination av informationsinsatser och märkning. Och det måste göras brett och branschgemensamt. Det andra är att se till att konsumenter erbjuds naturbeteskött i butikerna, vilket kräver fasta beställningar mot uppfödare. Först med säkra beställningar kan uppfödare öka antalet djur och leverera större volymer.

Här kan Jordbruksverket, andra offentliga organisationer och de kommersiella aktörerna bidra och skapa en nationell arena som sprider kunskap, samlar information och ger underlag för hur stor marknad av naturbetesdjur som finns vid varje tillfälle.

En sådan arena, i form av digitala verktyg, kan också med fördel användas för allt fler kategorier av ekologiska livsmedel. Och främja efterfrågan på ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige, 2018 och framåt.

Per Möller

seniorkonsult på Macklean

Relaterade artiklar

Till toppen