Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 juni 2018

”Det är min förbaskade skyldighet”

På Björketorps gård utanför Ronneby i Blekinge har Per Brunberg fått avslag på dispensen att flytta en stenmur och en hög med stenar. Men han tänker inte ge sig.

– Jag ser det som min förbaskade skyldighet att överklaga, säger han.

FOTO: Privat

Per Brunberg som driver Björketorps gård blev minst sagt förvånad när länsstyrelsen avslog hans begäran att flytta de spridda stenarna som ligger i åkern för att underlägga arbetet med att bruka marken.

– Jag känner mig maktlös. Det är irriterande när vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta att vara professionella och driva våra gårdar så bra vi kan.

”Jag är inte den som bråkar”

Stenarna som Per vill flytta finns på två olika platser. På den ena platsen ligger det spridda stenar som en reva ut i fältet och den andra platsen är en sträng med stenar som är mer lik en stenmur.

– Jag tänkte att detta är ingen stor business. Det ena stället är inte ens någon mur utan bara utspridda stenar. Men jag är inte den som bråkar med tjänstemän. Jag ville inte ta risken att plocka bort något utifall att någon har en åsikt om det.

FOTO: Privat

Avslog hela ärendet

Därför bestämde sig Per Brunberg för att ta kontakt med länsstyrelsen och även om han inte trodde att de skulle bli överlyckliga blev han överraskad över deras beslut.

– Länsstyrelsen avslog hela ärendet. Jag tänkte att de är galna. Dessutom kallade det de spridda stenarna för en stenmur, säger Per Brunberg.

Enligt Länsstyrelsens beslut är motivering till avslaget att båda platserna med stenar omfattas av biotopskydd och att det inte skulle innebära tillräckligt mycket bättre lönsamhet för verksamheten för att det ska vara aktuellt med en dispens.

”Känns helt fel”

Per överklagade ärendet till Mark- och miljödomstolen i Växjö som delvis ändrat länsstyrelsens beslut. Men resultatet av domen är endast att han får flytta en liten del av det ena området med stenar.

– Det känns helt fel. Jag vill bara flytta stenarna och lägga dem i ett röse, jag vill inte ta bort röset för det är bra att ha kvar, det är bra för den biologiska mångfalden. En vacker stenmur som ligger där den ska är ju jättefint. Jag ser det som en möjlighet att alla arter ska frodas. Men jag har aldrig hört en biolog säga att ett röse är sämre än en stenmur.

FOTO: Privat

LÄS OCKSÅ: Domen en seger – han får ta bort murar

Dispenser får göras

Stenmurar är en av de biotoper som anses så värdefulla att de omfattas av ett generellt biotopskydd. Men sedan 2014 kan jordbruksföretag få dispens från biotopskyddet för åtgärder som kan göra verksamheten mer ekonomiskt hållbar och som kan leda till ett aktiv brukande av jordbruksmark, med förutsättning att biotopskyddets syfte fortfarande kan tillgodoses.

Det finns dock fall där dispenser som Länsstyrelsen gett dömts bort av domstol då de ekonomiska vinsterna inte varit tillräckliga.

Innebär både risker och merarbete

Per beskriver att stenarna innebär både risker och betydligt mer arbete än vad som skulle vara nödvändigt för verksamheten.

– Det betyder att vi får köra runt och oerhört mycket mer markpackning. Men framför allt känns det skamligt att inte bereda mina medarbetare en förutsättning där de kan arbeta. Om de kör sönder maskinerna blir det oerhört dyrt.

Stick i stäv med regeringens beslut

Per Brunberg tycker att beslutet rimmar väldigt illa med både syftet för dispenserna och ambitionen att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen samt att ha en levande landsbygd.

– Vi kämpar mot import och billiga priser. Sen får vi signaler från samhället att vi ska finnas kvar, vara effektiva och konkurrenskraftiga. Men om man säger att man vill ha ett fungerande svenskt lantbruk så måste man kunna göra de här enkla åtgärderna. Det är oerhört små åtgärder som inte har någon negativ inverkan i praktiken, säger han.

FOTO: Privat

”En förbaskad skyldighet”

Men frågan om stenarna är långt ifrån över för Per Brunberg.

– Jag har inte överklagat ännu, men det kommer jag göra. Jag ser det som min förbaskade skyldighet, säger han.

Därmed hamnar frågan på mark- och miljööverdomstolens bord.

LÄS OCKSÅ: Får inte riva murarna – kan inte tröskaLÄS MER: Joakim vann striden – muren ska bort (PREMIUM)

FAKTA: Generellt bioptopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas. Det här är exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

• Alléer

• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

• Odlingsrösen i jordbruksmark

• Pilevallar

• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark

• Stenmurar i jordbruksmark

• Åkerholmar

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Källa: Länsstyrelsen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen