Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 maj 2013

Det fick Eskil Erlandsson att ändra sig

Fram till nu har Eskil Erlandsson sagt nej till kopplade EU-stöd direkt till en viss jordbruksnäring. För Land lantbruk förklarar Eskil Erlandsson sin kovändning.

Vad ligger bakom ditt utspel i SVT Aktuellt i går om att du vill införa en särskild premie för kor?

– Jag vet att många i dessa dagar går i funderingar kring investeringar och generationsskifte. Ska jag fortsätta eller inte fortsätta. Ska jag behålla mina kvigor och inseminera dem, eller ska jag sälja dem. Därför vill jag gärna tala om var jag står.

På din Facebook-sida förtydligar du att det handlar om ett kopplat stöd, alltså ett stöd inom den första pelaren.

– Jag är ju öppen. Men en möjlighet som jag ser är ju att använda den första pelaren. Men eftersom vi inte har några som helst beslut än, runt vare sig första eller andra pelaren, vill jag tillkännage var centerpartiet och jag står i de här frågorna.

Det betyder alltså att du som centerpartist har ändrat uppfattning, och inte längre motsätter dig att EU-stöd koppas direkt till en viss produktionsgren i samband med Cap-reformen, som för den första pelarens del genomförs 2015? Tidigare har du ju sagt att regeringens linje är att mjölkbönderna ska kompenseras med medel från landsbygdsprogrammet, det vill säga i den andra pelaren.

– Generellt så är ju Sverige emot kopplade stöd, men det är ju bara att inse nu, att vi kommer att få den möjligheten att koppla stöd (i samband med Cap-reformen. red:s anmärkning). Parlamentet säger ju att 15 procent av stöden ska kunna kopplas, och rådet säger mellan 7 och 12 procent. Och då säger jag att eftersom vi har högre miljökrav i många fall, och i många fall också högre djurskyddskrav, som ibland inte går att kompensera i andra pelaren, ja då måste vi använda oss av de möjligheter som öppnar sig i den första pelaren. För annars blir det ingen kompensation.

Så det är dags nu för dig att ge upp ditt principiella motstånd mot kopplade stöd, och vara realpolitiker?

– Ja, ja, ja.

Lovar du ko-premien i din egenskap av centerpartist eller landsbygdsminister i alliansregringen?

– Detta är centerpartiets förslag.

Så det är inte alliansregeringens förslag?

– Nej, regeringen har inte överhuvudtaget diskuterat de här sakerna. Det finns ju inget beslut i EU än.

Är inte chanserna rätt små att du får med dig regeringskolleger från andra partier. EU-minister Birgitta Ohlsson, FP, och statsminister Fredrike Reinfeldt, M, är ju negativa till att återgå till en gammal jordbrukspolitik med kopplade stöd?

– Jag och andra ser den utvecklingen som är kring miljö och djurskydd. Där alla är överens om att vi inte kan europisera oss genom att sänka de krav som finns i vårt land. Vi har en utveckling som är långt ifrån bra i skilda produktionsgrenar, och en sådan är det här med betande djur.

Så du menar att utan extra stöd till mjölknäringen så kan Sverige tvingas sänka djurskyddskraven. Annars ökar alltså risken att mjölkproduktionen minskar?

– Ja, om inte den negativa utvecklingen ska fortsätta. Och det vill inte jag. Jag är alldeles övertygad om att det svenska folket inte vill det heller.

När ska du förhandla ditt krav om en ko-premie med dina kolleger i alliansen?

– Det kommer att bli efter att EU har enats om de övergripande bestämmelserna. Som det nu ser ut så blir det efter juni-mötet då vi hoppas att allt (CAP-beslutet) ska vara klart. Men är det inte klart då, så måste våra diskussioner och implementeringar skjutas framåt i tiden.

Kommer du att resa krav på stöd till mjölkbönderna redan i de diskussioner som snart dras igång på allvar om regeringens höstbudget?

– Är det så att vi (EU) blir klara i juni, så måste regeringen klara diskussionerna inför höstbudgeten eftersom landsbygdsstödet ska tillämpas redan från 2014.

Så du menar alltså att det kan komma något extra för mjölkbönderna redan i landsbygdsprogrammet, så att de inte behöver vänta på att få en kopplas ko-premie till 1 januari 2015, då de nya EU-reglerna för första pelaren ska träda i kraft.

– Ja, alltså min inriktning är ju att vi måste göra något, och att vi måste göra det snabbt. Så att det gör skillnad. Och det första tillfället vi har är 2014, och än så är ju den andra pelaren framskjuten i EU-sammanhang.

Inför höstbudgeten kommer ju också frågan om den svenska delfinansieringen av landsbygdsprogrammet upp. Där förlorade ju Sverige 500 miljoner kronor i delfinansiering från EU, då den övergripande EU-budgeten beslutades i februari. LRF kräver att Sverige fullt ut kompenserar för de EU-pengar som gick förlorade. Centrens näringspolitiske talman Per Åsling har i Land Lantbruk sagt att det är full kompensation från svensk sida som gäller. Är det också vad du säger?

– Jag säger att vi har den prioriteringen i centerpartiet, ja.

Du vill ge en ko-premie, men ska den gälla både för mjölkkor och för am-och dikor, det vill säga även för nötköttsproducenterna?

– Som sagt, jag är öppen. Am-och dikor är också betande djur.

Låt oss anta att det blir ett kopplat stöd till korna. Vilken betydelse skulle det få för utjämningen av gårdsstöden från 2015? Enligt EU-kommissionen förslag ska ju dagens tilläggsbelopp till mjölk-och nötköttsproducenter fasas ut, vilket kan betyda stora förluster i EU-stöd för näringarna.

– Det går inte att svara på de frågorna ännu. Det finns ju inget EU-beslut, vi har inte parametrarna från EU än, säger Eskil Erlandsson.

Relaterade artiklar

Till toppen