Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 juli 2019

”Det ger ett incitament att gasa från början till slut”

Det nya avtalet mellan Nordic Sugar och betodlarna för 2020 innebär en stor förändring till fördel för odlarna: man går från volym till hektarbaserade kontrakt.

– Det ger ett incitament att gasa från början till slut. För odlaren är detta bara positivt, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare för Betodlarna.

 I korthet betyder det nya avtalet att man som betodlare alltid får fullt betalt för det som produceras på fälten.
I korthet betyder det nya avtalet att man som betodlare alltid får fullt betalt för det som produceras på fälten. FOTO: Anders Good/TT

Avtalet innebär att man utgår från det antal hektar som är planerade för betodling i växtodlingsplanen, och skriver kontrakt för de hektaren. Odlaren behöver inte längre ta hänsyn till, och räkna på, genomsnittsskörden av polsocker.

Kravet från Nordic Sugars sida är att man också sår den areal med sockerbetor man har kontrakterat.

Ger möjlighet till extra pengar

Anders Lindkvist, generalsekreterare för Betodlarna, är mycket nöjd med avtalet

– Vi ligger i den absoluta EU-toppen för betpriser 2019; vi har försvarat det priset och kryddat det med möjligheter till extra pengar. Nordic Sugar tar hela volymrisken, men det är man villiga att göra för att göra betodlingen smakligare och få till en ökad kontraktering, säger Anders Lindkvist,

Viktigt för skördeutvecklingen

Han menar att förändringen är viktig för att driva skördeutvecklingen i en positiv och snabbare riktning än vad som gjorts tidigare.

– Historiskt sett har vi kontrakterat i ton socker, och har du fått en hög skörd med så kallade överskottsbetor har du fått mindre betalt för dem. Nu går vi bort från det, och kontrakterar hektar i stället för socker. Det innebär att även om du får en hög skörd får du fullt betalt för alla betor.

”Efterfrågan på svenskt socker är god”

Anders Rydén, agricenter-chef på Nordic Sugar, menar att avtalet är till för att göra det enklare för lantbrukaren att teckna kontrakt i hektar, i stället för att behöva räkna om sin förväntade skörd till ton socker.

– Rent ekonomiskt är det en fördel för betodlaren att han får fullt betalt för alla sina betor, och inte ”bara” den sockervolym han förut tecknade kontrakt om. Branschen är inte längre begränsad av nationella sockerkvoter utan vi är fria att producera de volymer som marknaden efterfrågar, och efterfrågan på svenskt socker är god.

Är det inte risk att ni går med förlust om för många odlare inte levererar de förväntade volymerna?

– Sockerbetor hör till de mest stabila grödorna som sydsvenska lantbrukare kan odla, tack vare grödans långa växtsäsong. Det märktes tydligt under den extrema torkan 2018, när många lantbrukare fick en halverad spannmålsskörd, medan betornas skördetapp blev blygsamma 15 procent. Så vi på Nordic Sugar förväntar oss inga stora variationer från år till år.

Extra pengar vid ökad areal

I avtalet ingår även att en volymbonus ska utgå till alla som ökar sin areal med minst 10 procent inför 2020. De får 0,5 euro extra per ton betor. Bonusen utbetalas för både ettårs- och treårskontrakt som tecknas inför 2020. Även nyodlare är berättigade till bonusen.

– Jag kan inte alla kontrakt och odlingsvillkor i hela EU, men jag känner till en hel del avtal i andra länder. Och när jag väger ihop allt vill jag påstå att betpriset tillsammans med odlingsvillkoren gör att situationen i Sverige är en av de attraktivaste.

På det hela verkar det som att odlarna fått ett ganska sockrat avtal. Finns det något negativt med avtalet?

– Man får aldrig vara riktigt nöjd; långsiktigt vill vi ju ha upp betpriset. Men vi har stor förståelse för att många sockerindustrier har röda siffror på sista raden, och att betalningsförmågan är begränsad.

Hoppas på en vändning

Nordzucker, som äger Nordic Sugar, visade i sitt senaste bokslut att man gjort en förlust på drygt 58 miljoner euro, och att försäljningen rasat med 18 procent. Nästa år verkar bli ännu sämre, men Anders Lindkvist hoppas ändå på en ljusare framtid.

– Just nu är det kräftgång på sockermarknaden och i ekonomin hos de europeiska sockerindustrierna, och så kan det inte hålla på hur länge som helst. Men det kommer vända, frågan är bara när och i vilken fart.

Robust gröda som borde öka

Årets svenska betskörd ser dock ut att bli normal, kanske gå med plus. Och trots fjolårets torka klarade sig odlarna förhållandevis bra.

– Det visade sig att betgrödan stod emot de enorma påfrestningarna på ett helt annat sätt än andra grödor. Den har visat en robusthet oavsett om det varit vått eller torrt. Under två år har rätt många odlare minskat sin areal, men vi bedömer att det finns potential att öka, avslutar Anders Lindkvist.

LÄS MER: Sockerbruk satsar inför krisårLÄS MER: En miljard till svensk sockerproduktion

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen