Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 december 2017

Digitala hjälpmedel minskar övergödning

De tekniska och digitala hjälpmedlen i lantbrukarens arbete blir fler och fler.

 Drönarbilder kan underlätta att se hur grödan växer.
Drönarbilder kan underlätta att se hur grödan växer. FOTO: ANDERS ANDERSSON

Nu kan man med hjälp av drönare inspektera hur grödan växer, styra gödselspridare via satelliter och mäta växtnäringsinnehåll online med hjälp av sensorer. Det skriver Jordbruksverket.

Precisionsspruta

I och med detta går det att få en jämnare mognad på grödan, högre skörd och genom effektivare användning av gödselmedel kan övergödningen av sjöar och hav minska. Det går bland annat att online mäta kväveläckaget ur dräneringsrör.

En teknik som provas är en ogrässpruta med fotosensorer som känner igen ett ogräs bland nyttoväxter och sprutar bara växtskyddsmedel där det behövs.

Fördelar gödsel efter behov

På kort tid har den satelitstyrda gödselspridaren blivit populär bland svenska lantbrukare. Det är en metod som kallas CropSAT som förser odlaren med nytagna satellitbilder av fälten.

Där kan lantbrukaren se variationer i tillväxten vilket kan tala om hur mycket kväve grödan behöver. Den informationen förs över via en USB-kabel till den digitala spridaren som fördelar gödseln över fältet anpassat till grödans behov, istället för att som tidigare gödsla allt lika mycket.

”Göra tekniken tillgänglig”

– Genom vårt samarbete med utvecklingsteamet på CropSAT vill vi föra ut och informera om ny teknik i lantbruket så att den blir tillgänglig på ett enkelt och billigt sätt, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen